Cum pot companiile de salubritate să ofere servicii mai bune clienţilor | SIVECO Romania

Cum pot companiile de salubritate să ofere servicii mai bune clienţilor

Miercuri, Aprilie 21, 2010

Pachetul integrat SIVECO Applications 2011 asigură eficientizarea activităţii firmelor de colectare a deşeurilor menajere

Bucureşti, 21 aprilie 2010 - Poate o firmă de salubritate cu sute de mii de abonaţi să ofere servicii de calitate clienţilor, să urmărească oricând cheltuielile şi să-şi crească încasările? Răspunsul este afirmativ. Adoptarea unei soluţii informatice performante aduce avantaje relevante şi măsurabile.

Pachetul integrat SIVECO Applications 2011, de la SIVECO Romania, asigură gestionarea eficientă a activităţii firmelor care au activităţi în domeniul colectării, transportului şi depozitării deşeurilor menajere, al sortării deşeurilor reciclabile, al curăţeniei stradale, întreţinerii spaţiilor verzi, dezinfecţiei şi dezinsecţiei.

Companiile care implementează sistemul informatic integrat de la SIVECO Romania beneficiază de avantaje importante. Practic, sistemul permite planificarea, execuţia şi analiza activităţilor derulate în cadrul unei companii, de la înregistrarea datelor primare până la analize complexe utilizate în procesul decizional. Modulul-cheie special proiectat de SIVECO Romania în cadrul soluţiei de salubritate este componenta Managementul Facturării de Utilităţi.

Avantajele acestui modul sunt: evidenţa unui număr mare de clienţi şi a contractelor aferente care pot ajunge la nivelul sutelor de mii, evidenţa recipienţilor aflaţi la clienţi, stabilirea traseelor şi realocarea locaţiilor neefectuate, gestionarea bonurilor de confirmare, facturarea automată a prestaţiilor contractate, gestiunea cantitatilor si valorilor planificate si realizate pe sectoare (menajer/stradal/spaţii verzi), gestionarea facilităţilor acordate pentru plata la timp a facturilor, evidenţa datornicilor şi a reclamaţiilor, urmărirea cantităţilor şi a valorilor planificate şi realizate, generarea automată a facturilor de avans şi a avansului aferent, obţinerea unei arhive contabile informatizate privind facturile emise şi a situaţiilor centralizatoare lunare.

Toate aceste avantaje eficientizează fluxul operaţiunilor şi conferă transparenţă relaţiei dintre abonaţii deserviţi şi furnizorul de utilităţi.

Mentenanţa parcului auto reprezintă o provocare pentru oricare companie de salubritate, iar acesta este motivul pentru care soluţia integrată SIVECO Romania include o componentă dedicată mentenanţei. Cu ajutorul acesteia, compania obţine beneficii importante: reducerea costurilor reparaţiilor, reducerea consumului de anvelope, creşterea disponibilităţii parcului auto pentru activitătile de bază, îmbunătătirea urmăririi scadenţelor de toate tipurile ş.a.

"Venind în întâmpinarea cerinţelor actuale din domeniu, sistemul informatic integrat SIVECO Applications 2011 oferă un plus de valoare companiilor de utilităţi, contribuind la creşterea performanţelor acestora şi la satisfacerea cerinţelor tot mai exigente şi diversificate ale clienţilor - consumatori de utilităţi publice", a declarat Ghenadie Gandrabura, Manager Verticală Utilităţi în cadrul SIVECO Romania.