Cum pot companiile să scadă cheltuielile cu reparaţiile | SIVECO Romania

Cum pot companiile să scadă cheltuielile cu reparaţiile

Miercuri, August 25, 2010

Informatizarea mentenanţei asigură creşterea productivitaţii utilizatorilor finali cu peste 50%

Bucureşti, 25 august 2010 - Orice companie caută acum soluţii pentru reducerea cheltuielilor cu reparaţiile şi întreţinerea, atât a celor planificate, cât şi a celor accidentale. Practica arată că reducerea semnificativă a cheltuielilor cauzate de reparaţiile accidentale devine posibilă cu ajutorul unui sistem informatic integrat performant.

Componenta de Management al Mentenanþei din cadrul Sistemului Informatic Integrat SIVECO Applications 2011 este proiectată şi dezvoltată de SIVECO Romania astfel încât să contribuie la reducerea numărului şi a gravităţii defectelor şi avariilor mijloacelor fixe.

În acest scop sistemul asigură monitorizarea comportării în timp a mijloacelor fixe, înregistrarea defectelor şi a cauzelor acestora, identificarea defectelor sistematice, a celor cauzate de folosirea pieselor de schimb şi a materialelor de slabă calitate, îmbunătăţirea pregătirii lucrărilor de mentenanţă, reducerea imobilizărilor în stocuri, reducerea duratei de staţionare în reparaţii din lipsa pieselor de schimb ş.a.

Componenta asigură, de asemenea, calculul unor indicatori semnificativi pentru eficienţa activităţilor de mentenanţă, cum ar fi media timpului de bună funcţionare între două opriri cauzate de defecte, media timpului de reparare, media timpului de funcţionare până la primul defect, durata medie de întrerupere în funcţionare, evoluţia costurilor reparaţiilor accidentale raportate la totalul costurilor de mentenanţă, analiza defectelor prin prisma cauzelor care le-au produs ş.a.

"SIVECO Romania oferă nu numai implementarea unui produs software, ci şi implicarea în definirea şi realizarea acelui model de mentenanþă care să aducă maximum de beneficii. Utilizarea Componentei de Management al Mentenanţei oferă avantaje semnificative pe care managerii vor şti să le aprecieze, în condiţiile în care ponderea cheltuielilor reparaţiilor neplanificate este încă foarte ridicată. Practic, implementarea şi utilizarea corectă a acestei componente conduce la reducerea imobilizărilor în stocuri cu aproape 20%, a numărului de căderi accidentale cu peste 30%, a duratei reparaþiilor cu 5-10%. Un alt beneficiu major îl reprezintă creşterea spectaculoasă a productivitaţii utilizatorilor finali ai sistemului cu peste 50%", declară Sorin Dimofte, Director Implementare SIVECO Applications 2011, în cadrul SIVECO Romania.