Cum pot fi gestionate inteligent deşeurile? | SIVECO Romania

Cum pot fi gestionate inteligent deşeurile?

Marţi, Ianuarie 26, 2010

Sistemul Informatic pentru Managementul Resurselor Materiale de la
SIVECO Romania ajută organizaţiile producătoare de deşeuri.


Bucureşti, 26 ianuarie 2010 - Gestionarea deşeurilor cu ajutorul unui sistem informatic integrat este o soluţie nouă care vine în sprijinul agenţilor economici producători de deşeuri.

Sistemul Informatic pentru Managementul Resurselor Materiale (SIMRIC), proiect realizat de SIVECO Romania, prevede gestionarea informatizată a deşeurilor, adică a tuturor activităţilor de colectare, transport, tratare, valorificare şi eliminare a acestora.

Soluţia informatică reflectă costurile activităţilor de gestionare a deşeurilor, atât în preţul produselor, cât şi în statutul pe piaţă al producătorului, oferă date corecte referitoare la generarea şi gestionarea deşeurilor şi permite centralizarea din teritoriu, sub forma unui inventar, a informaţiilor referitoare la licenţierea organizaţiilor care desfăşoară activităţi de colectare, transport, valorificare, şi/sau eliminare a deşeurilor, precum şi la distribuţia acestor organizaţii în teritoriu.

Folosirea acestui sistem informatic modern va avea ca rezultat creşterea calităţii vieţii populaţiei, un mediu înconjurător nepoluat, precum şi atragerea de investiţii noi şi crearea de locuri de muncă.

Parteneri ai SIVECO Romania în proiect sunt INCDPM-ICIM Bucureşti şi Universitatea Politehnică din Bucureşti. Autoritatea Contractantă este Agentia Managerială de Cercetare Stiinţifică, Inovare şi Transfer Tehnologic (Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării), contractul nr.: 166 / 08.07.2008.