Cum pot fi îmbunătățite serviciile de apă și canalizare | SIVECO Romania

Cum pot fi îmbunătățite serviciile de apă și canalizare

Miercuri, Ianuarie 14, 2015

Cu noua componentă ”Managementul Activelor” din sistemul informatic integrat SIVECO Applications 2020 operatorii regionali de Apă şi de Canalizare pot să-și gestioneze eficient resursele materiale și financiare

Gestionarea eficientă a resurselor necesită un plan coerent de management al activelor. Firmele de apă şi canalizare au de acum la dispoziție un sistem informatic dedicat, care să le ajute să-și planifice investițiile de capital, să obțină o imagine clară a caracteristicilor activelor și un calendar al programului de retehnologizare. Toate aceste avantaje vor îmbunătăți serviciile acordate clienților din toată țara.

Operatorii de apă şi canalizare sunt într-o perioadă de transformări; regionalizarea, investiţiile importante în infrastructură prin proiectele de POS Mediu impun un management modern, eficient, bazat pe informaţii de cea mai bună calitate, existente în timp real şi accesate direct de către manageri. Astfel de informaţii oferă Sistemul Informatic Integrat SIVECO Applications 2020, atât în domeniul comercial cât şi în cel economic. Special pentru domeniul tehnic şi operaţional sistemul a fost completat cu componenta Managementul Activelor. Ea este centrată pe managementul reparaţiilor şi întreţinerii, oferind însă şi posibilitatea planificării retehnologizărilor şi a investiţiilor de capital.

Aplicația oferă o serie de date şi nomenclatoare specifice: nomenclator de grade de uzură, nomenclator de probabilităţi de defectare, nomenclator de impacturi ale defectării, nomenclator de tipuri de servicii, nomenclator de procese, nomenclator de familii de active etc.

Totodată modulul Inventarul Activelor cuprinde informații precise privind durata de viață estimată a activelor, gradul de utilizare, gradul de uzură, probabilitatea de defectare, impactul defectării, indicele de criticitate, structura constructivă, structura funcţională, specificaţiile pieselor de schimb, caracteristicile tehnice ale activelor şi componentelor acestora.

”Existenţa unei asemenea componente în sistemul integrat oferă un suport informatic consistent preocupărilor actuale susţinute ale Operatorilor de Apă şi Canalizare din România pentru furnizarea serviciilor la un înalt nivel de calitate, pentru gestiunea performantă a dotărilor, pentru îmbunătăţirea continuă a relaţiilor cu clienţii”, a declarat Lăcrămioara Bârseti, Director Departament SIVECO Applications.