Cum pot fi utilizate sistemele informatice pentru eficientizarea învăţării | SIVECO Romania

Cum pot fi utilizate sistemele informatice pentru eficientizarea învăţării

Luni, August 2, 2010

Proiectul SEFIN oferă elevilor posibilitatea obţinerii de performanţe şcolare în propriul lor ritm de învăţare

Bucureşti, 2 august 2010 - Soluţiile educaţionale inteligente vin în sprijinul elevilor din învăţământul secundar superior. Proiectul SEFIN - realizat de Universitatea din Bucureşti (coordonator), SIVECO Romania şi TEHNE Centrul pentru Dezvoltare si Inovare în Educatie - promovează în practica educaţională curentă sisteme educaţionale informatice inteligente, în scopul creşterii impactului instruirii asistate de calculator asupra realizării obiectivelor curriculare.

Grupul ţintă al proiectului îl constituie elevii din învăţământul secundar superior (clasele de liceu XI, XII, XIII).

La ora actuală, şcolile dispun de o dotare TIC medie, iar utilizarea funcţiilor de bază ale calculatorului reprezintă deja o practică bine încetăţenită. De aceea a fost necesară dezvoltarea unor aplicaţii interactive inteligente de instruire care să ajute elevii să obţină performanţe şcolare satisfăcătoare în propriul lor ritm de învăţare.

Activităţile principale ale proiectului constau în realizarea unor anchete în şcolile selectate, dezvoltarea de pachete informatizate de învăţare, testarea aplicaţiilor de învăţare si adaptarea acestora.

"Rezultatele proiectului pot constitui o premisă importantă pentru o dezvoltare socială durabilă, prin creşterea eficienţei sistemului de învăţământ", a declarat Cristian Fota, responsabil proiect în cadrul SIVECO Romania.

Autoritatea Contractantă este CNMP - Centrul Naţional de Management Programe (Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, România), având contractul 12-127 / 01.10.2008.