Cum pot implementa organizaţiile româneşti International Financial Reporting Standards, rapid şi uşor? | SIVECO Romania

Cum pot implementa organizaţiile româneşti International Financial Reporting Standards, rapid şi uşor?

Joi, Decembrie 9, 2010

Componenta de Management Financiar-Contabil din pachetul integrat SIVECO Applications 2011 este de mare folos atât companiilor aflate în perioada de tranziţie cãtre IFRS, cât şi celor care aplicã deja standardul internaţional de raportare

Bucureşti, 09 decembrie 2010 - Alinierea la standardul IFRS (International Financial Reporting Standards) reprezintă o provocare pentru companiile româneşti. Pentru a veni în sprijinul acestora, SIVECO Romania a dezvoltat două module speciale, în cadrul Componentei de Management Financiar-Contabil care face parte din pachetul informatic integrat SIVECO Applications 2011. Acestea permit retratarea operaţiunilor financiar-contabile pentru companiile aflate în perioada de tranziţie cãtre IFRS sau obţinerea situaţiilor financiare conform IFRS pentru companiile care aplicã deja acest standard.

Realizată sub îndrumarea şi prin colaborarea directã a unui numãr mare de specialişti în domeniul financiar-contabil, experţi contabili, analişti şi programatori, Componenta de Management Financiar-Contabil se adaptează oricãrui tip de organizaţie, indiferent de mãrimea acesteia, structura de proprietate sau complexitatea domeniilor de activitate.

Structura aplicaţiei urmãreşte acoperirea unui flux financiar-contabil complet, începând de la gestionarea documentelor primare emise/primite, continuând cu operaţiile de încasare/platã, posibilitãţile de compensare a sumelor faţã de anumiţi parteneri, posibilitatea de a obţine balanţele de verificare analiticã şi sinteticã, şi până la editarea rapoartelor de analizã. Acest flux de activitãţi se regãseşte în meniul pe care utilizatorul îl are la dispoziţie pentru selectarea comenzilor.

Componenta de Management Financiar-Contabil are o construcţie modularã, care permite culegerea datelor în mod simplu şi introducerea informaţiei în sistem o singurã datã. Din punct de vedere arhitectural, sistemul corespunde standardelor internaţionale de organizare şi conducere.

Respectarea cerinţelor legislative ale Uniunii Europene a dus la dezvoltarea unor module şi funcţionalitãţi care permit:

• evidenţa codurilor de plãtitori de TVA pentru firmele plãtitoare de TVA;
• evidenţa Codurilor Tarifare conform Nomenclatorului Combinat;
• obţinerea situaţiilor de raportare specifice: Declaraţia Recapitulativã, Intrastat Achiziţii/ Livrãri, Registrul non-transferurilor, Registrul Bunurilor primite din alt stat membru.

"Utilizatorii de pânã acum ai produsului au contribuit la perfecţionarea lui prin nivelul ridicat al cerinţelor exprimate şi prin comunicarea permanentã cu noi, realizatorii pachetului integrat SIVECO Applications 2011. SIVECO Romania îşi face o misiune de onoare din grija permanentã faţã de solicitãrile clienţilor", declară Lăcrămioara Bârseti, directorul de produs SIVECO Applications.