Cursuri asistate de calculator pentru studenţi | SIVECO Romania

Cursuri asistate de calculator pentru studenţi

Vineri, Ianuarie 15, 2010

În cadrul proiectului PAELIS, SIVECO Romania a realizat un portal universitar avansat de eLearning.

Bucureşti, 12 ianuarie 2010 - Cursuri "în imagini", videoconferinţe, animaţii, simulări. Astfel se pot desfăşura cursurile în universităţi, graţie proiectului PAELIS, care oferă acces studenţilor şi profesorilor la un portal de eLearning. Acesta facilitează transferul de know-how şi cunoştinţe între studenţi şi profesori pentru a aduce plusvaloare procesului educaţional, care devine astfel mai flexibil şi mai eficient.

Proiectul, realizat în cadrul unui parteneriat între SIVECO Romania şi Universitatea Politehnică Bucureşti, este co-finanţat din PN II (Planul Naţional), Programul 5 - INOVARE, în baza contractului nr. 67/2007 încheiat cu AMCSIT.

Portalul de eLearning permite realizarea de sesiuni interactive cu ajutorul facilităţilor multimedia şi/sau al celor de tip videoconferinţă, iar în cadrul cursurilor digitale se pot integra majoritatea tipurilor de resurse educaţionale cunoscute: documente Microsoft Office, filme, imagini, animaţii, simulări şi alte materiale interactive. De altfel, suita de aplicaţii (audio - video conferinţă, partajare de aplicaţii, navigare comună, prezentări de diapozitive, chat şi tablă de desen etc) facilitează lucrul în echipă şi proiectele colaborative.

Portalul - ce se bazează pe o platformă puternică de eLearning - are un avantaj suplimentar fiind compatibil SCORM (o colecţie de standarde şi specificaţii pentru instruirea asistată de calculator). Sistemul are o interfaţă prietenoasă şi este accesibil tuturor categoriilor de utilizatori, indiferent de nivelul de cunoştinţe IT pe care le deţin.

"Prin intermediul portalului de eLearning realizat în proiectul PAELIS, instituţiile de învăţământ îşi pot adapta oferta educaţională la cerinţele pieţei de muncă. Utilizarea celor mai noi tehnologii reprezintă un diferenţiator important luat în calcul de mulţi tineri în momentul înscrierii la universitate", a declarat Cătălin Ştefan, responsabil tehnic al proiectului, în cadrul SIVECO Romania.

De acest tip de portal pot beneficia şi alte centre universitare din ţară sau din străinătate, sistemul oferind suport pentru activităţile educaţionale de predare/învăţare, colaborare, de management al cunoştinţelor, cursurilor şi activităţilor administrative.

"Studentul momentului doreşte mobilitate, flexibilitate şi acces rapid la informaţii. Graţie facilităţilor oferite de modulele de învăţare şi colaborare, noul portal de eLearning realizat în proiectul PAELIS satisface aceste aşteptări, asistă prietenos corpul profesoral în transmiterea de cunoştinţe şi oferă posibilitatea mixării activităţilor educaţionale de tip sincron şi asincron, în proporţiile decise de specificul fiecărei discipline" a declarat prof. dr. ing. Ana Maria Joşceanu, responsabil al proiectului în cadrul Centrului de Transfer Tehnologic pentru Industriile de Proces din Universitatea Politehnică Bucureşti.