Dezvoltarea abilităţilor profesionale pentru reintegrarea şomerilor în viaţa activă în Regiunea Sud-Muntenia | SIVECO Romania

Dezvoltarea abilităţilor profesionale pentru reintegrarea şomerilor în viaţa activă în Regiunea Sud-Muntenia

Sâmbătă, Martie 26, 2011

Dezvoltarea abilităţilor profesionale pentru reintegrarea şomerilor în viaţa activă în Regiunea Sud-Muntenia

Investeşte în oameni!
Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 - 2013
Axa prioritară: 5; Domeniul major de intervenţie: 5.1
Titlul proiectului: Dezvoltarea abilităţilor profesionale pentru reintegrarea şomerilor în viaţa activă în Regiunea Sud - Muntenia
Cod Contract: POSDRU/101/5.1/G/79030
Beneficiar: Universitatea Valahia din Târgovişte

COMUNICAT DE PRESĂ

Târgovişte, 29 martie, 2011

Universitatea Valahia din Târgovişte, în calitate de solicitant, împreună cu S. C. Infogrup SRL din Giurgiu, Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă Giurgiu şi S. C. SIVECO Romania SA Bucureşti, în calitate de parteneri în cadrul proiectului de grant "Dezvoltarea abilităţilor profesionale pentru reintegrarea şomerilor în viaţa activă în Regiunea Sud-Muntenia", anunţă lansarea oficială a proiectului.

Proiectul, cu dimensiune regională, a demarat în data de 03 ianuarie 2011, iar perioada de implementare este 24 de luni (3 ianuarie 2011 - 31 decembrie 2012), cu o valoare totală de 2.246.206,00 lei, din care 2.078.032,00 lei finanţare nerambursabilă.

Obiectivul general al proiectului îl constituie facilitarea integrării pe piaţa muncii şi în viaţa activă a şomerilor tineri şi a celor de peste 45 de ani din Regiunea Sud-Muntenia, prin identificarea şi furnizarea acelor domenii de calificare şi recalificare, care sunt solicitate pe piaţa muncii, coroborate cu iniţiative care să determine implicarea mai activă a membrilor grupului ţintă în creşterea şanselor lor de inserţie şi ocupare pe piaţa muncii.

În acest sens, sunt planificate în cadrul proiectului activităţi de tipul campaniilor de informare, consiliere profesională, instrumente informatice suport, monitorizare prin organizare de job cluburi periodice, toate urmărind dezvoltarea capacităţii membrilor grupului ţintă de a se auto organiza şi a decide responsabil cu privire la dezvoltarea personală.

Rezultatele urmărite în implementarea proiectului se vor concretiza în principal în furnizarea de cursuri de calificare şi recalificare pentru un număr de 252 de şomeri, în corelare directă cu cerinţele pieţei muncii, determinate prin măsurare, pe baza studiilor destinate identificării cererilor de meserii pe piaţă şi prin utilizarea informaţiilor primite în cadrul focusgrupurilor organizate, asigurându-se astfel ca un procent semnificativ dintre cei instruiţi să îşi găsească loc de muncă într-o perioadă de 1 an de la terminarea cursurilor. Într-un context mai larg, proiectul contribuie la atingerea obiectivului general al POSDRU deoarece promovează măsuri active de ocupare, prin furnizarea unui număr adaptat de programe de formare continuă corelate cu piaţa muncii.

Pentru informaţii suplimentare privind proiectul, vă rugăm să contactaţi:

Ş. l. dr. ing. Dumitru Al. Dumitru, Manager de proiect
Universitatea Valahia din Târgovişte
E-mail: ddumitru@valahia.ro; dumitrualdumitru@yahoo.com
Telefon: 0245.210 283 sau 0722.360 724.