Dezvoltarea competenţelor profesionale ale angajaţilor din sectorul financiar-bancar prin promovarea utilizării noilor tehnologii informatice si de comunicare în vederea creşterii adaptabilităţii si competitivităţii - TICFIN | SIVECO Romania

Dezvoltarea competenţelor profesionale ale angajaţilor din sectorul financiar-bancar prin promovarea utilizării noilor tehnologii informatice si de comunicare în vederea creşterii adaptabilităţii si competitivităţii - TICFIN

Vineri, Iunie 3, 2011

Investeşte în oameni!
FONDUL SOCIAL EUROPEAN
Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 - 2013
Axa prioritară nr. 3: "Creşterea adaptabilităţii lucrătorilor şi întreprinderilor"
Domeniul major de intervenţie 3.2: "Formare şi sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi pentru promovarea adaptabilităţii"
Titlul proiectului: "Dezvoltarea competenţelor profesionale ale angajaţilor din sectorul financiar-bancar prin promovarea utilizării noilor tehnologii informatice şi de comunicare în vederea creşterii adaptabilităţii şi competitivităţii - (TICFIN)"
Contract nr. POSDRU/81/3.2/S/53966
Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013

Prezentarea primului sondaj complex realizat în sistemul financiar-bancar referitor la nevoile de instruire ale angajaţilor săi în tehnologia informaţiei şi comunicării (TIC)

Data: 3 iunie 2011

Institutul Bancar Roman (IBR) este beneficiar al proiectului "Dezvoltarea competenţelor profesionale ale angajaţilor din sectorul financiar-bancar prin promovarea utilizării noilor tehnologii informatice si de comunicare în vederea creşterii adaptabilităţii si competitivităţii - TICFIN" cu o perioada de implementare de 32 de luni si o valoare totala de 10.440.117 lei.

Parteneri in cadrul acestui proiect sunt SIVECO Romania SA, Şcoala Română de Afaceri a Camerelor de Comerţ si Industrie - Filiala Bucuresti şi Şcoala Română de Afaceri a Camerelor de Comerţ - Filiala Satu Mare.

Obiectivul general al TICFIN este creşterea competenţelor, cunoştinţelor si abilităţilor informatice ale angajaţilor din sectorul serviciilor financiare, pe baza noilor tehnologii ale informaţiei si comunicării (TIC), prin furnizarea unor programe de formare profesionala continuă. Peste 1.500 angajaţi din sectorul financiar vor putea fi formaţi in TIC în mod GRATUIT, în circa 130 de serii de curs în sistem clasă cu frecvenţă, după amiaza, în Bucureşti, Constanţa, Iaşi, Botoşani, Braşov, Satu Mare, Cluj şi Oradea, în perioada octombrie 2011 - aprilie 2013. Certificarea competenţelor informatice va fi recunoscută la nivel naţional.

În cadrul acestui proiect, a fost realizat de către experţii implicaţi "Raportul privind nevoile de formare în tehnologia informaţiilor şi comunicării ale angajaţilor din sectorul financiar-bancar", cu sprijinul a 8 specialişti de prestigiu din acest domeniu de activitate.

Studiul a scos în evidenţă nevoile de instruire si perfecţionare in domeniul TIC pentru angajaţii sistemului financiar-bancar, atât pe zona soluţiilor de bază cât şi în aceea a utilizării efective a sistemelor specializate.

Din concluziile interesante ale raportului a rezultat clar şi o creştere a nevoilor de formare profesională, în special în zona managementului datelor, a soluţiilor de suport pentru luarea deciziilor, inclusiv a soluţiilor de suport vânzări, a celor de securitate a datelor şi prevenirea spălării banilor. Un accent deosebit a fost reliefat de către cei chestionaţi referitor la canalele alternative de distribuţie (internet şi mobile banking) si a sistemelor moderne de plăţi.

Nevoile de instruire cele mai pregnant reliefate de raportul menţionat sunt ale angajaţilor din domeniul definirii şi vânzării produselor şi serviciilor financiar-bancare.

Cu alte cuvinte, proiectul TICFIN răspunde unor nevoi acute şi imediate de pregătire profesională a specialiştilor care lucrează într-un domeniu vital al economiei româneşti şi de care depinde buna funcţionare a tuturor celorlalte ramuri.

Raportul cuprinde, de asemenea şi o secţiune de concluzii, deosebit de interesante, referitoare la dezvoltarea pieţei financiar-bancare româneşti.

Tematica si conţinutul cursurilor vor fi adaptate tuturor acestor necesităţi stringente identificate în cadrul raportului prezentat. Urmare competenţelor dezvoltate prin proiectul TICFIN, salariaţii din sectorul financiar vor deveni mai adaptabili si mai eficienţi, datorita înţelegerii utilizării optime a noilor tehnologii in informaţii si comunicaţii.

Înscrierile se pot face începând cu luna iunie 2011, on-line pe site-ul proiectului, www.ibr-ticfin.ro sau prin poştă. Invităm pe toţi cei interesaţi să ni se alăture.

Pentru mai multe informaţii despre proiect, persoanele de contact sunt: dl. Călin Rangu - manager de proiect, tel. 021-327.47.25, interior 166, fax 021-327.47.24, e-mail: calin.rangu@ibr-rbi.ro şi dna. Sanda Mihăiţeanu, responsabil comunicare, tel. 021-323.00.51, e-mail: sanda.mihaiteanu@ibr-rbi.ro.