Doriţi să puteţi monitoriza permanent performanţele angajaţilor? Vă interesează posibilitatea simulării unor modificări salariale? Vreţi să creşteţi eficienţa departamentului de Resurse Umane? | SIVECO Romania

Doriţi să puteţi monitoriza permanent performanţele angajaţilor? Vă interesează posibilitatea simulării unor modificări salariale? Vreţi să creşteţi eficienţa departamentului de Resurse Umane?

Marţi, Septembrie 11, 2007

Bucureşti, 11 Septembrie 2007 – Succesulul oricarei organizaţii depinde de importanţa acordată capitalului uman şi performanţelor departamentului de resurse umane. Companiile de referinţă din toate domeniile se bazează pe echipe puternice, dinamice, bine gestionate şi motivate.

Procesele de adaptare la mediul de afaceri internaţional, precum şi fenomenul relativ accentuat de fluctuaţie al forţei de muncă determină o cerere din ce în ce mai stringentă pentru aplicaţii profesionale.

Organizaţiile moderne doresc un control total, permanent şi în timp real  asupra resurselor şi proceselor lor interne. Cu cât sistemul implementat acoperă o arie mai largă de activităţi desfăşurate în cadrul companiei, cu atât se  asigură o gestiune mai eficientă a afacerii. Aceasta presupune fructificarea mai rapidă a oportunităţilor apărute pe piaţă, orientarea strategică în mediul de afaceri, planificarea optimă a resurselor şi atingerea obiectivelor propuse.

Sistemul informatic integrat SIVECO Applications 2010 propus de SIVECO Romania este format din componente care gestionează automat principalele fluxuri de lucru din organizaţie, oferind controlul total al afacerii.

Produs integrat de tip ERP (Enterprise Resource Planning), sistemul asigură totodata un maxim de flexibilitate la cerinţele beneficiarului, încorporand funcţionalităţile impuse de Uniunea Europeană.

Pentru Managementul Resurselor Umane şi Managementul Salarizării Personalului, SIVECO Romania a dezvoltat două produse dedicate, perfect adaptate legislaţiei în vigoare.

 *** 

Parte integrantă a sistemului SIVECO Aplications 2010, componenta de Management al Resurselor Umane este structurată pe module funcţionale care gestionează ciclul de dezvoltare şi urmărire a resurselor umane în cadrul companiei.

Ea oferă o mare flexibilitate în operarea funcţionalităţilor specifice ale unei anumite companii, modulele sale fiind deja verificate prin numeroase implementări de succes în diverse sectoare economice.

Prin implementarea componentei de Management al Resurselor Umane se poate ţine o evidenţă strictă a tuturor proceselor prin care trece un angajat, începând cu procesul de recrutare, şcolarizare, promovare, evaluare. Pe baza indicatorilor şi statisticilor reiese clar nivelul de pregătire al angajaţilor, prin intermediul planului de cariere, precum şi nivelul de competenţe al companiei în ansamblu.

Componenta de Management al Resurselor Umane este concepută astfel încât să permită:                      

  • selecţia şi recrutarea personalului;
  • evidenţa salariaţilor, cu numeroase detalii personale şi profesionale;
  • evidenţa şi participarea angajaţilor la evenimentele de pregătire profesională;
  • urmărirea carierei individuale; realizarea unei metodologii de evaluare a eficienţei salariaţilor bazate pe indicatori cantitativi şi calitativi;
  • aportarea statistică a diferiţilor indicatori.

 *** 

Componenta de Management al Salarizării Personalului modelează automat procesul de business, atât financiar cât şi operaţional, şi oferă suportul informaţional pentru analiză financiară, previziuni şi luarea deciziilor în domeniul acordării de drepturi salariale angajaţilor din cadrul organizaţiei.

Cu componenta de Management al Salarizării Personalului din cadrul pachetului integrat SIVECO Applications 2010, angajaţii au siguranţa că activitatea Departamentului de Personal se bazează pe un sistem sigur, obiectiv, care ia în calcul toţi factorii de eficienţă şi productivitate.

Datorită unei largi arii de adresare, Managementul Salarizării Personalului oferă o mare flexibilitate, atât la stabilirea diverşilor algoritmi de calcul specifici unei anumite companii, cât şi la adaptarea la schimbările legislative din mediul economic românesc. Utilizatorii beneficiiază de toate rapoartele cerute de lege şi necesare pentru buna desfăşurare a activităţii, în condiţiile unei activităţi ordonate şi securizate.

Toate informaţiile de interes referitoare la angajaţi sunt gestionate în mod integrat, reducându-se timpul de calcul al drepturilor salariale. Sunt posibile simulările de tipul „ce se întâmplă dacă” privind evoluţia bugetului de salarii şi a taxelor plătite de către companie, pentru alocarea corespunzătoare a bugetului.

Necesitatea alinierii la standardele europene şi evoluţia de pe piaţa muncii din România impune dezvoltarea concomitentă a soluţiilor informatice dedicate. Echipa, resursele umane ale unei organizaţii, reprezintă unul dintre capitalurile de bază pentru o companie. Răspunzând acestor provocări, soluţiile de Management al Salarizării şi al Resurselor Umane dezvoltate de SIVECO Romania, au câştigat încrederea unor mari organizaţii din economia românească. Suntem bucuroşi că, cu soft-urile noastre, susţinem tot mai mult organizaţiile româneşti în atingerea unor performanţe deosebite pe piaţa Uniunii Europene”, afirmă Gabriela Ichim, Product Manager în cadrul SIVECO Romania.