e-ChemEng: Educaţie de calitate în învăţământul superior de inginerie chimică | SIVECO Romania

e-ChemEng: Educaţie de calitate în învăţământul superior de inginerie chimică

Vineri, Iunie 20, 2014

Proiect POSDRU/156/1.2/G/141040 
Decizie aprobare: 01/948/ES/22.04.2014

e-ChemEng: Educaţie de calitate în învăţământul superior de inginerie chimică

Parteneri:

Universitatea POLITEHNICA din Bucureşti (UPB) este o universitate tehnică de prestigiu din România care aplică strategiile UE pentru îmbunătăţirea procesului instructiv-educativ. Astfel una din proirităţile UPB constă în dezvoltarea calităţii învăţământului în cele trei cicluri, de licenţă, masterat şi doctorat, inclusiv prin dezvoltarea unor criterii şi standarde proprii şi prin asumarea responsabilităţii de către întreaga comunitatea academică a universităţii. UPB asigură realizarea unui învăţământ de performanţă, dezvoltat şi perfecţionat printr-o complexă activitate de cercetare, continuând tradiţia Şcolii Politehnice bucureştene, conform exigenţelor şi cu mijloacele oferite de societatea modernă informaţională. Ea îşi propune să creeze noul profil de universitate tehnică, ce promovează forme de pregătire adaptate cerinţelor unei societăţi în plină competiţie, supusă procesului de integrare cu Comunitatea Europeană şi Internaţională. Misiunea sa principală este formarea inginerului după principiul modern al participării directe la alegerea traiectoriei sale formative, să fie inclus într-un proces de învăţare care să-i asigure şanse reale la competiţia de pe piaţa liberă a forţei de muncă.

Din cele 11 facultăţi din UPB, Facultatea de Chimie Aplicată şi Ştiinţa Materialelor continuă şi aplică obiectivele UPB de îmbunătăţire a procesului instructiv-educativ pentru studenţii de la licenţă şi de la master.

SIVECO Romania S.A.

SIVECO Romania este liderul caselor româneşti de software şi unul dintre liderii regionali de succes în domeniul eLearning, eHealth, eAgriculture, eCustoms, eGovernment și eBusiness din Europa Centrală şi de Est. Compania dezvoltă şi exportă soluţii IT şi proiecte de consultanţă cu valoare adăugată ridicată către ţări din Comunitatea Europeană, Orientul Mijlociu, Africa de Nord şi spaţiul Comunităţii Statelor Independente.

Compania a fost înfiinţată în 1992 şi are, la nivel internaţional, peste 1.000 de angajaţi.

Adresându-se organizaţiilor private şi publice, SIVECO Romania s-a specializat în execuţia de proiecte informatice complexe şi de mare amploare.

Soluţiile SIVECO Romania contribuie la reducerea decalajelor digitale şi îmbunătăţesc activitatea multor instituţii publice precum Ministerul Agriculturii, Ministerul Educaţiei Naţionale, Ministerul Sănătăţii, Ministerul pentru Societatea Informaţională, Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice, Ministerul de Finanţe.

De-a lungul celor 22 de ani de existenţă, compania şi-a construit o reputaţie solidă, fiind recompensată cu peste 200 de premii interne şi internaţionale.

Mai multe informaţii despre companie şi produsele sale puteţi obţine vizitând www.siveco.ro, www.facebook.com/siveco şi www.linkedin.com/company/siveco-romania.

Obiectiv general

Adaptarea şi îmbunătăţirea programelor de studii de licenţă, prin extinderea oportunităţilor de învăţare adresate studenţilor, adecvat cerinţelor pieţei muncii, precum şi dezvoltarea mecanismelor de creştere a accesului la învăţământul superior.

Obiective specifice

OS1: Îmbunătăţirea programelor de licenţă în conformitate cu Cadrul Naţional al Calificărilor în Învăţământul Superior, inclusiv prin validarea şi certificarea învăţării anterioare corespunzătoare învăţământului superior şi completarea studiilor cu programe flexibile finalizate cu certificări:

 • adaptarea fişelor disciplinelor predate studenţilor de licenţă: Bazele Ingineriei Chimice, Chimie Fizică, Operaţii unitare, Reactoare
 • dezvoltarea unui pachet educaţional pentru fiecare din cele patru discipline format din: curs în format HTML, curs în format video, aplicaţii digitizate
 • implementarea pachetului educaţional pe o platformă educaţională.

OS2: Extinderea oportunităţilor de învăţare şi promovare a inovării în învăţământul superior pentru studenţii de licenţă, domeniul Inginerie chimică

 • accesarea în timp real a pachetului educaţional din orice locaţie
 • contribuţii ale studenţilor la dezvoltarea pachetului educaţional.
Grup ţintă
 • 20 de cadre didactice din Facultatea de Chimie Aplicată şi Ştiinţa Materialelor formate
 • 210 studenţi (studii de licenţă) ai Facultăţii de Chimie Aplicată şi Ştiinţa Materialelor.
Efecte pozitive ale implementării proiectului

Proiectul propus va genera o serie de efecte pozitive pe termen lung pentru sistemul de învăţământ universitar, atât pentru cadrele didactice, cât şi pentru studenţi, iar implementarea acestuia va determina o serie de beneficii pentru grupul ţintă:

 • creşterea interesului generaţiilor viitoare de studenţi pentru educaţie în general, şi pentru programele de studii de masterat în particular
 • creşterea relevanţei programelor de studii de licenţă din învăţământul superior prin repoziţonarea concordanţei dintre definiţia calificării şi curriculumul universitar ca parte a indicatorilor de asigurare a calităţii, cât şi din perspectiva promovării învăţării centrate pe student
 • transferarea accentului procesului de învăţare către învăţarea individualizată şi personalizată şi implicit familiarizarea tinerilor cu conceptul de învăţare pe tot parcursul vieţiiextinderea oportunităţilor de învăţare pentru studenţi în cadrul programelor de studii de licenţă
 • creşterea calităţii şi adaptabilităţii resursei umane din educaţie şi a competitivităţii capitalului uman în urma cuplării procesului de învăţământ la cerinţele pieţei moderne a muncii
 • asigurarea unui proces de predare/învăţare personalizat, interactiv şi participativ, favorizând acumularea de cunoştinţe şi creşterea competenţelor profesionale, prin intermediul conţinutului digital multimedia ce va oferi studenţilor un set de instrumente bazat pe utilizarea tehnologiilor de ultimă generaţie.
Activităţi

A0. Management de proiect
A1. Dezvoltarea curriculumului, a materialelor şi instrumentelor didactice
A2. Formarea cadrelor didactice în vederea implementarii programelor de studii şi a pachetului educaţional
A3. Implementarea curriculumului utilizând instrumentele suport oferite de pachetul educaţional
A4. Activităţi de informare, diseminare şi promovare.

Rezultatele care vor fi obţinute prin implementarea proiectului

Proiectul va fi implementat la Facultatea de Chimie Aplicată şi Ştiinţa Materialelor din cadrul Universităţii POLITEHNICA din Bucureşti.

 • Curriculum adaptat în conformitate cu Cadrul Naţional al Calificărilor în Învăţământul Superior pentru studenţii de licenţă, domeniul Inginerie Chimică pentru disciplinele: Bazele ingineriei chimice, Chimie fizică, Operaţii unitare, Reactoare
 • Pachet educaţional implementat pe o platforma educaţională format din:
  • 4 cursuri în format HTML
  • 4 cursuri în format video
  • aplicaţii digitizate din cele patru cursuri
 • Sală e-learnig pentru studenţi
 • 210 studenţi utilizatori ai pachetului educaţional pentru activitatea de instruire
 • 210 proiecte realizate de studenţi utilizând pachetul educaţional
 • 20 de cadre didactice formate pentru utilizarea pachetului educaţional în activitatea didactică.

Noutăţi

Invitaţie conferinţa de lansare a proiectului POSDRU

Universitatea POLITEHNICA din Bucureşti în colaborare cu partenerul SIVECO Romania SA va implementa în perioada 13 mai 2014 – 12 noiembrie 2015 proiectul POSDRU/156/1.2/G/141040 eChemEng: Educaţie de calitate în învăţământul superior de inginerie chimică. Proiectul este finanțat prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013, Axa prioritară 1 "Educaţia şi formarea profesională în sprijinul creşterii economice şi dezvoltării societăţii bazate pe cunoaştere", domeniul major de intervenţie 1.2 "Calitate în învăţământul superior".

Vă invităm să participaţi la conferinţa organizată pentru lansarea proiectului în data de 20 iunie 2014, ora 12, la Biblioteca Centrală a UPB, Splaiul Independenţei, nr. 313, etaj IV, sala IV.11.

Vor fi prezentate şi promovate obiectivele proiectului, grupul ţintă, indicatorii, rezultatele preconizate şi modul de implementare către comunitatea de studenţi şi către cadrele didactice din Facultatea de Chimie Aplicată şi Ştiinţa Materialelor, dar şi din alte centre universitare, precum şi către publicul larg prin intermediul mass-media.

Manager proiect,
Sl.dr.ing. Petrica IANCU
Tel: 021 4023916; email: http://echemeng@chim.upb.ro

Documente ataşate: