eduVision 2020 - remodelează viziunea asupra educației | SIVECO Romania

eduVision 2020 - remodelează viziunea asupra educației

Marţi, Septembrie 13, 2011

București, 13.09.2011

eduVision 2020, cel mai important eveniment pentru eLearning şi dezvoltarea învăţământului din Europa de Est, va fi organizat pe 16-17 septembrie 2011 la Palatul Parlamentului, Bucureşti de către Agora Group şi SIVECO România, sub patronajul Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, Ministerului Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale şi al Ministerului Afacerilor Externe.

Conferința eduVision 2020 își propune să prezinte cele mai noi tendinţe din domeniul educaţiei şi eLearning, pentru a defini cele mai bune practici cu privire la utilizarea IT&C pentru educaţie şi pentru a crea o viziune comună asupra viitorul educației la nivel mondial.

eduVision 2020, prin intermediul conferinţei anuale, al expoziției şi site-ului iniţiativă, se dorește a fi o platformă pentru schimbul de experiențe și bune practici, care să aducă în prim plan studii semnificative de caz și să ofere un cadru de dezbatere pe marginea diferitelor iniţiative cu scopul de a găsi calea spre un viitor mai bun în domeniul educaţiei.

"În vederea deschiderii porţii spre un viitor mai bun pentru copiii noştri suntem cu toţii responsabili să contribuim la dezvoltarea societății informaţionale prin oferirea accesului la educaţie de calitate, prin facilitarea unui transfer rapid de cunoştinţe şi competenţe, pentru a aduce inovaţie în sala de clasă, de a dezvolta o producţie mai competitivă, pentru a influența o alocare mai eficientă a resurselor şi pentru a impulsiona toţi cetăţenii să ia parte la dezvoltarea societăţii. Noi credem că eLearning este răspunsul corect la provocările viitorului", spune Irina Socol, Preşedinte & CEO SIVECO Romania.

Romulus Maier, Managing Partner Agora Group, adaugă: "Tehnologia se află într-o evoluţie exponenţială. Nu este uşor să previzionăm ce ar implica utilizarea de instrumente diferite pe termen lung, care sunt formele cele mai potrivite de utilizare şi ce metrici ar fi mai bine să utilizăm. Nu există nici o îndoială, civilizaţia noastră se întemeiază pe învăţătură şi educaţie. Dar, în ceea ce priveşte influența instrumentelor tehnologice şi de învățătură asupra educației, profesorii şi educatorii trebuie să se adapteze noilor tendințe. eduVision 2020 reprezintă o iniţiativă care aspiră să aducă împreună vocile cele mai autorizate, din culturi și zone geografice diferite, cu scopul de a forma o viziune pentru învăţământul de următoarele decenii".

Prima ediţie a eduVision 2020 va reuni reprezentanţi ai Comisiei Europene, reprezentanţi ai Ministerelor Educaţiei din peste 25 de ţări din Europa, Orientul Mijlociu, Africa şi Comunitatea Statelor Independente (CSI), membri ai ambasadelor şi reprezentanți ai Consulatelor din România, managementul executiv al MECTS, MAE şi MCSI, factorii de decizie şi formatorii de opinie din sistemul românesc de învăţământ, profesori şi cadre didactice din licee şi universităţi, ONG-uri şi reprezentanţi media.

Partenerii care susţin prima ediţie a conferinţei eduVision 2020 sunt Microsoft, Intel, IBM, Oracle, SANAKO, Lenovo, Trend Import Export, Maguay, Radio România, Wall-street.ro, The Money Channel, TVR International, Ziare.com, Hit.ro, Business24 ro, Indaco Systems, AgoraNews, IT Trends, Digital Trends, PR Wave, PR Wave Directory, Medialook, Litera Digital, Elefant.ro, Byblos.

Pentru mai multe informaţii despre conferința eduVision 2020 şi detalii legate de înregistrare vă rugăm să accesați www.eduvision.ro.

Despre Agora Group
Agora Group este un trust de presă specializat în tehnologia informaţiei, comunicaţii, afaceri şi distribuţie de carte străină. Agora Group a fost înfiinţată în anul 1992, şi de-a lungul timpului a editat reviste cum ar fi PC Report, Open - Information Technology, BYTE România, NET Report, Gazeta de Informatica, PC Magazine Romania, eWeek Romania, Channel Partner Romania, broșura Zoom IT & C, anuarul SInteTIC, IT Trends şi Digital Trends.
În prezent, portofoliul Agora Group include revista tipărită IT Trends, revista online Digital Trends (ambele lansate în 2009), evenimentele: Conferinţele Regionale Agora, Conferințele de Tehnologie Agora, Conferințele de Soluții Agora, mesele rotunde IT Trends, eLiberatica - the Open Source Free Software Conference, eHealth - soluții pentru industria de sănătate, Programatica - conferința dezvoltarorilor români, serviciul de distribuție de carte internațională Byblos, portalul www.agora.ro și newsletter-ul zilnic AgoraNews .
Mai multe detalii: www.agora.ro.
.
Despre Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului
Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, prin consultare cu alte ministere şi instituţii implicate, concepe şi aplică strategia globală a învăţământului, stabileşte obiectivele sistemului de învăţământ în întregime şi obiectivele nivelurilor de învăţământ şi profilurilor de învăţare. Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului este organizat şi funcţionează în conformitate cu legislaţia Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, ca organ de specialitate, având responsabilitatea de a dezvolta si implementa politici educaţionale. Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului are dreptul de iniţiativă şi execuţie în politica financiară şi a resurselor umane în domeniul educaţiei şi colaborează cu alte ministere implicate în dezvoltarea educaţiei.
Mai multe detalii: www.edu.ro.
.
Despre Ministerul Comunicațiilor și Societății Informaționale
Misiunea Ministerului Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale (MCSI) este crearea premiselor durabile trecerii la Societatea Informaţională în România. În acest sens, se are în vedere o viziune unitară pentru dezvoltarea unui sistem naţional coerent şi integrat pentru serviciile publice online dedicate cetăţenilor şi mediului de afaceri. Prin transformarea modului de organizare şi abordare a Ministerului Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale, Executivul îi conferă acestuia un rol decisiv în orientarea României spre Societatea bazată pe Cunoaştere, în consolidarea Societăţii Informaţionale, obiectivul principal fiind realizarea serviciului eRomania, cu componenta sa strategică de eGuvernare. Realizarea acestui obiectiv repoziţionează România şi îi conferă un avantaj pentru creştere economică durabilă, imagine internaţională pozitivă, convergenţă rapidă în spaţiul european, incluziune, consolidarea unor domenii de înaltă competenţă.
Societatea Informaţională presupune schimbări în toate domeniile: în adminstraţie (e-government), în afaceri (comerţul electronic), în educaţie (educaţie la distanţă), în cultură (centre multimedia şi biblioteci virtuale) şi în maniera de a lucra (lucrul la distanţă). La baza acestor transformări se află utilizarea Internet-ului. Internet-ul influenţează modul în care trăim, modul în care se fac afacerile, maniera în care se lucrează, metodele de studiu, comunicarea între oameni şi chiar maniera de petrecere a timpului liber. Mai multe detalii: www.mcsi.ro.

Despre Ministerul Afacerilor Externe
Mandatul Ministerului Afacerilor Externe este de a asigura realizarea politicii externe a statului român în concordanţă cu interesele naţionale şi cu statutul României de membru în structurile europene şi euroatlantice.
Conform actelor normative în vigoare, Ministerul Afacerilor Externe, denumit în continuare MAE, asigură realizarea politicii externe a statului român, inclusiv participarea la procesul de integrare europeană şi euroatlantică a României, şi colaborează la elaborarea, fundamentarea şi realizarea politicii economice a României, în conformitate cu reglementările legale în vigoare şi cu Programul de guvernare.
Ministerul Afacerilor Externe (MAE) este organizat şi funcţionează în conformitate cu Hotărârea Guvernului nr. 100/2004* privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Afacerilor Externe, cu modificările şi completările ulterioare.
Întreaga activitate a ministerului este condusă de ministrul Afacerilor Externe, care totodată îl reprezintă în raporturile cu celelalte autorităţi publice, cu persoanele juridice şi fizice din ţară şi din străinătate, precum şi în justiţie. De asemenea, ministrul Afacerilor Externe răspunde de întreaga activitate a ministerului în faţa Guvernului, precum şi, în calitate de membru al Guvernului, în faţa Parlamentului. Activitatea specifică a ministerului este desfăşurată de personalul diplomatic şi consular, ale cărui statut, drepturi şi obligaţii sunt stabilite de Legea nr. 269/2003 privind Statutul corpului diplomatic şi consular al României. Personalul diplomatic şi consular activează în administraţia centrală sau în serviciul exterior.
Mai multe detalii: www.mae.ro.
.