Eficienţă economico-financiară la nivel european | SIVECO Romania

Eficienţă economico-financiară la nivel european

Joi, August 9, 2007

Bucureşti, 9 August 2007 – Intrarea României în Uniunea Europeană impune, pentru toate sectoarele de activitate, soluţii de management al afacerii pregătite pentru a întruni toate condiţiile şi standardele europene. Lansarea, la începutul anului, a versiunii SIVECO Applications 2010, dezvoltată astfel încât să răspundă exigenţelor pieţei unice, a reprezentat „răspunsul” companiei SIVECO Romania la cerinţele pieţei.

Recent, s-a realizat un studiu pe un eşantion reprezentativ format din clienţii companiei, conform căruia, SIVECO Romania înţelege nevoile şi strategiile pe termen lung ale acestora, principalele motivaţii ale acestei aprecieri făcute chiar de către beneficiarii companiei fiind: buna comunicare, reacţia rapidă la solicitări, adaptarea la noile cerinţe legislative, buna înţelegere a cerinţelor pe termen lung, a nevoilor de dezvoltare, viteza mare de reacţie la solicitări, flexibilitatea produselor oferite. Beneficiarii serviciilor de implementare prestate de companie apreciază, prioritar, faptul că întotdeauna s-au găsit soluţii, problemele rezolvându-se foarte repede iar echipa SIVECO oferind mereu răspunsuri prompte. De altfel, majoritatea respondenţilor au desemnat ca punct forte al companiei grija faţă de calitate, foarte vizibilă mai ales prin respectarea metodologiei SIVECO de implementare a soluţiilor la client.

„Piaţa unică europeană aduce oportunităţi de business multiple, dar impune totodată şi orientarea activă şi concurenţială, soluţiile ERP (Enterprise Resource Planning) devenind, tot mai mult, „nucleul” dezvoltării viitoare”. Iar componenta de Management Financiar – Contabil poate fi considerată nucleul pachetului SIVECO Applications 2010, asigurând urmărirea performanţelor oricărei activităţi economice”, declară Aurora Crusti, Line of Business Senior Director la SIVECO Romania. Managementul Financiar - Contabil interacţionează cu toate celelalte componente ale sistemului, prin fluxuri complexe de lucru. Practic, orice informaţie valorică rezultată din activităţile de business are reflectare imediată în aplicaţie.

Pentru a identifica principalele cerinţe în aria financiară, compania a realizat recent o cercetare la nivelul unei vaste colectivităţi de experţi contabili din România. Rezultatele au indicat necesitatea ridicată în rândul organizaţiilor româneşti de realizare a evidenţelor contabile şi a gestiunii financiare operative, la nivel sintetic şi analitic, în strânsă legătură atât cu specificitatea domeniului de activitate cât şi cu legislaţia în vigoare, incluzând noile cerinţe europene.

Studiile realizate de companie evidenţiază capacitatea soluţiei SIVECO de Management Financiar – Contabil de asimilare si gestionare a celor mai noi reglementări de profil ale Uniunii Europene, prin includerea de functionalităţi care permit:

  • evidenţa codurilor de plătitor de TVA pentru firmele plătitoare de TVA;
  • evidenţa Codurilor Tarifare conform Nomenclatorului Combinat;
  • obţinerea situaţiilor de raportare specifice: Declaraţia 394 – „Declaraţia informativă privind livrările/prestările şi achiziţiile efectuate pe teritoriul naţional”, Declaraţia Recapitulativă, Intrastat Achiziţii/Livrări, Registrul non-transferurilor, Registrul bunurilor primite din alt stat membru etc. 

Soluţia propusă de SIVECO Romania acoperă în mod complet fluxul financiar – contabil, începând de la gestionarea documentelor primare emise/primite, continuând cu operaţiile de încasare/plată, posibilităţile de compensare a sumelor faţă de anumiţi parteneri, posibilitatea de a obţine balanţele de verificare analitică şi sintetică, editarea rapoartelor de analiză.

La această soluţie s-a ajuns sub îndrumarea şi cu colaborarea directă a unui număr mare de specialişti în domeniul financiar – contabil, experţi contabili, analişti şi programatori. Mai mult, utilizatorii de până acum ai produsului au contribuit la perfecţionarea lui prin nivelul ridicat al cerinţelor şi prin comunicarea permanentă cu realizatorii pachetului SIVECO Applications 2010. În plus, aderarea la Uniunea Europeană a dus la dezvoltarea de funcţionalităţi care permit alinierea activităţii oricărei organizaţii la cerinţele şi legislaţia pieţei unice.

„Orice tip de organizaţie necesită gestiunea integrată a patrimoniului financiar – contabil, în condiţiile urmăririi complete şi unitare a fluxului financiar al documentelor primare. Cu soluţia noastră, clienţii SIVECO au câştigat beneficii multiple printre care posibilitatea de generare automată a tuturor situaţiilor de raportare, cunoşterea în timp real a fluxului de trezorerie şi capacitatea de a-l previziona, repartizarea automată, pe proiecte, a cheltuielilor indirecte. Le oferim beneficiarilor noştri avantajul de a-şi elabora situaţiile financiare în conformitate cu standardele internaţionale de contabilitate şi cu cerinţele UE, asigurând 100% din timp confidenţialitatea şi securitatea datelor”, afirmă Sorin Dimofte, Direct Sales Manager la SIVECO Romania.