Eficientizarea activităţii farmaciştilor prin formare în noile tehnologii, inclusiv TIC | SIVECO Romania

Eficientizarea activităţii farmaciştilor prin formare în noile tehnologii, inclusiv TIC

Sâmbătă, Ianuarie 29, 2011

Investeşte în oameni !
Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 - 2013
Axa prioritară 3 "Creşterea adaptabilităţii lucrătorilor şi a întreprinderilor"
Domeniul major de intervenţie 3.2 "Formare şi sprijin pentru întreprinderi şi angaţi pentru promovarea adaptabilităţii"
Titlul proiectului: "Eficientizarea activităţii farmaciştilor prin formare în noile tehnologii, inclusiv TIC"
Cod contract: POSDRU /81/3.2/S/58708
Beneficiar: Universitatea de Medicină şi Farmacie "Carol Davila" Bucureşti

Data: 29.01.2011

Universitatea de Medicină şi Farmacie "Carol Davila" Bucureşti, în calitate de Solicitant, Colegiul Farmaciştilor din România, împreună cu SIVECO Romania în calitate de parteneri, anunţă demararea proiectului "Eficientizarea activităţii farmaciştilor prin formare în noile tehnologii, inclusiv TIC".

Proiectul are o perioadă de implementare de 30 de luni (01.07.2010 - 31.12.2012), şi o valoare totală de 6.193.435 lei.

Obiectivul general al proiectului îl reprezintă creşterea nivelului de adaptabilitate a farmaciştilor în contextul introducerii de noi tehnologii, inclusiv TIC, şi a noi forme de management în activitatea lor.

În cadrul proiectului sunt organizate trei programe de formare: un program de management sanitar dedicat managerilor de farmacii, un program de utilizarea TIC la locul de muncă pentru farmacişti şi un program dedicat farmaciştilor legat de implementarea noilor tehnologii în domeniul farmaceutic.

Programele sunt oferite gratuit, datorită cofinanţării oferite de FONDUL SOCIAL EUROPEAN.

Prin implementarea acestui proiect se promovează creşterea abilităţii farmaciştilor de a lucra cu substanţe toxice sau periculoase, creşterea gradului de adaptabilitate a managerilor de farmacii în domeniul managementului sanitar şi mai buna cunoaştere a efectelor pe care descentralizarea sistemului de sănătate le va avea asupra domeniului farmaceutic, creşterea gradului de adaptabilitate la noile tehnologii, inclusiv TIC, şi promovarea principiului egalităţii de şanse şi a non-discriminării la locul de muncă.

Persoana de contact:
conf.dr. Doina Drăgănescu, Manager Proiect
Telefon: 021.318.07.41
Email: efifarm@gmail.com