eLearning-ul reprezintă o soluţie viabilă pentru modernizarea învăţământului din China | SIVECO Romania

eLearning-ul reprezintă o soluţie viabilă pentru modernizarea învăţământului din China

Luni, Iulie 28, 2008

Între 14 şi 18 iulie, a avut loc la Beijing workshop-ul organizat de Intel China dedicat prezentării de noi tehnologii pentru educaţie şi promovării accesului universal la TIC în educaţie pentru toţi elevii şi profesorii din Republica Populară China. SIVECO Romania a fost singura companie straină invitată să prezinte soluţia completă de eLearning şi experienţă dobândită în implementarea unor programe naţionale de informatizare a educaţiei. În paralel cu desfăşurarea workshop-ului au fost organizate prezentări live ale soluţiei complete de eLearning AeL, susţinute cu participarea unor profesori şi elevi chinezi. 

La eveniment au participat directori de şcoli, reprezentanţi ai Ministerului Educaţiei (la nivel central şi provincie), responsabili pentru educaţie din cadrul administraţiei locale, precum şi reprezentanţi ai celor mai importante companii producătoare de soluţii educaţionale multimedia din China. 

Workshop-ul a urmărit prezentarea celor mai noi tehnologii, ce au un impact major asupra creşterii calităţii educaţiei şi a dezvoltării de abilităţi specifice secolului XXI, pentru elevi şi profesori. Un alt obiectiv a vizat accentuarea importanţei utilizării softurilor educaţionale în învăţământ precum şi prezentarea de studii de caz din diverse ţări care implementează cu succes proiecte naţionale de eLearning, printre care se numără şi România.   

Am prezentat participanţilor la workshop soluţia de eLearning AeL şi rezultatele proiectului major de introducere a tehnologiilor moderne în sistemul de învăţământ din România. SEI – Sistem Educaţional Informatizat reprezintă la această oră un caz de succes la nivel mondial iar experienţa pe care am acumulat-o pe perioada implementării acestui proiect ne permite să ne implicăm în dezvoltarea de proiecte de aceeaşi anvergură şi în alte ţări. Prezentările susţinute şi demonstraţiile live ale soluţiei integrate AeL pentru educaţie au fost urmate de discuţii concrete cu responsabili din Ministerul Educaţiei din China, privind colaborarea cu parteneri publici şi companii private din această ţară pentru valorificarea expertizei SIVECO în domeniul eLearning în procesul de reformă a educaţiei şi universalizare a accesului la calculatoare şi conţinut educaţional digital în China”, a declarat Florian Ciolacu, Head of Unit – International Accounts and Partners. 

China pune din ce în ce mai mult accent pe dezvoltarea şi promovarea de soluţii alternative la sistemul clasic de învăţământ, urmărind dezvoltarea unor noi generaţii de elevi capabili să facă faţă cerinţelor impuse de noua piaţă a forţei de muncă. Informatizarea educaţiei reprezintă un proces complex ce stă la baza reformei învăţământului din orice stat care doreşte să se alinieze la cerinţele actuale de creare a unei autentice economii bazate pe cunoaştere. 

Odată cu 2005, România a devenit un nume de referinţă pe harta mondială a învăţământului asistat de calculator cu ocazia World Summit for Information Society. SIVECO Romania a devenit atunci prima companie din România care a primit Premiul I iar lecţiile interactive AeL, disponibile în toate şcolile din România, au primit titlul de „cel mai bun conţinut educaţional din lume” într-o competiţie la care au participat peste 20.000 de proiecte din 168 de ţări.