Elevii învaţă mai uşor folosind resursa educaţională "portal.moisil.ro" | SIVECO Romania

Elevii învaţă mai uşor folosind resursa educaţională "portal.moisil.ro"

Miercuri, Ianuarie 28, 2009

Recent, la Liceul bucureştean „Grigore Moisil”, a avut loc lansarea oficială a primului portal educaţional din România de tip „Learning Gateway” - „portal.moisil.ro”- o resursă didactică la îndemâna profesorilor elevilor şi părinţilor. 

Proiectul “portal.moisil.ro” s-a materializat din dorinţa de a îi implica pe tineri în procesul educaţional stârnindu-le curiozitatea şi entuziasmul de a descoperi lucruri noi şi interesante cu ajutorul tehnologiilor moderne. Portalul îi motivează pe elevi să acceseze resursele de învăţare atât din şcoală, cât şi din afara acesteia. Părinţii au şi ei acces la informaţie, putând astfel să le fie alături copiilor în procesul de învăţare.  

Peste 95% din totalul de 770 de elevi ai liceului, majoritatea părinţilor acestora, majoritatea profesorilor liceului, reprezentanţi ai comunităţii locale, ai Inspectoratului Şcolar al Municipiului Bucureşti şi ai Inspectoratului Şcolar al Sectorului precum şi un inspector general din Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării s-au implicat în proiect încă de la debutul acestuia.  

Proiectul a fost gândit ca o modalitate inovativă de a îi implica pe membrii comunităţii locale în procesul de învăţământ, portalul reprezentând o importantă sursă de date disponibile online, care oferă tuturor celor interesaţi de fenomenul educaţional informaţii pertinente, corecte şi actualizate în timp real. Unul dintre beneficiile majore ale acestui proiect urmăreşte eficientizarea procesului educaţional prin accentuarea importanţei învăţării colaborative. 

La lansare, au fost prezentate prin intermediul portalului demonstraţii practice a ceea ce înseamnă comunitate educaţională virtuală: utilizarea de resurse educaţionale on-line între profesor şi elev, experimente de laborator interdisciplinare, proiecte on-line, aplicaţia „Catalog Virtual”.

Portalul “Learning Gateway” reprezintă un mediu de comunicare şi diseminare a informaţiei precum şi unul de stocare a materialelor didactice necesare procesului educaţional. Actorii educaţionali utilizează soluţiile informatice în funcţie de rolul pe care îl au. Toţi elevii liceului au cel puţin un proiect publicat pe secţiunea My site şi utilizează portalul în proiecte colaborative. 75% din profesori utilizează atât lecţiile AeL, cât şi celelalte facilităţi ale portalului, cum ar fi: publicarea online a temelor şi proiectelor date elevilor, diseminarea între colegi a documentelor didactice. Participarea părinţilor la şedinţele cu părinţii s-a îmbunătăţit simţitor, datorită anunţurilor citite direct de pe portal.”, a declarat Ioana Neacşu, director al Liceului “Grigore Moisil”. 

„Portalul Moisil” permite un grad sporit de interactivitate şi comunicare crescute, atât între profesori, elevi şi părinţi cât şi în rândul elevilor, creându-se premisele unei modalităţi moderne de a învăţa, mult mai deschisă, flexibilă şi accesibilă. Se eficientizează de asemenea şi modalităţile clasice de predare, acestea devenind mai eficiente, iar părinţii sunt implicaţi direct în educaţia propriilor copii. 

„Este o plăcere să dezvoltăm parteneriatul public privat cu Liceul Grigore Moisil, din Bucureşti. Prin adoptarea portalului în activităţile şcolare, liceul a demonstrat că este promotorul ecosistemului educaţional în România.  Comunitatea de profesori, elevi, părinţi şi managementul liceului Moisil a creat împreună un extraordinar cadru de colaborare şi comunicare pentru educaţia secolului XXI.”, susţine Sanda Foamete, senior Manager de Programe Educaţionale, Microsoft România. 

Procesul didactic este îmbunătăţit prin utilizarea soluţiei AeL dezvoltată de SIVECO Romania, ce se integrează perfect cu portalul Microsoft Learning Gateway şi resursele acestuia. Platforma AeL permite profesorilor să se implice în realizarea de conţinut educaţional – lecţii interactive, specifice derulării activităţilor didactice. Soluţia de eLearning AeL include de asemenea şi aplicaţia „Catalog virtual” ce permite publicarea prin intermediul portalului a notelor elevilor. Astfel, părinţii pot accesa portalul şi afla în timp real notele pe care le obţin copiii lor. 

Educaţia rămâne un reper important pentru sistemul de valori al României de azi. Alături de partenerii noştri am dezvoltat acest proiect din dorinţa de a îi atrage pe elevi în aventura  cunoaşterii, a cărei finalitate o reprezintă asimilarea informaţiilor utile într-un mod nou şi plăcut”, a declarat Radu Jugureanu, AeL eContent Department Manager, SIVECO Romania. 

Lumea tehnologiilor educaţionale este într-o continuă schimbare şi adaptare la nevoile elevilor şi este evident faptul că tinerii socializează mai bine în maniera virtuală a Internetului decât în cadrul şcolii. Şcoala de tip clasic nu îi mai atrage pe elevi, în principal datorită metodelor de predare neperformante, de aceea dorinţa tinerilor de a folosi noile tehnologii informaţionale trebuie canalizată spre obţinerea de beneficii educaţionale.  

Crearea comunităţilor educaţionale este o componentă esenţială a reformei sistemului de învăţământ din România şi constituie o etapă necesară, pe care au început deja sã se construiascã bazele unei autentice societãţi a cunoaşterii, competitivã la nivel european. Proiectul „Portal Moisil” reprezintă un exemplu de succes al modului în care un parteneriat public privat îşi dovedeşte viabilitatea şi utilitatea pentru societatea românească.