Elevii sunt interesaţi să dezbată teme referitoare la valorile democraţiei | SIVECO Romania

Elevii sunt interesaţi să dezbată teme referitoare la valorile democraţiei

Marţi, Aprilie 17, 2007

Bucureşti, 17 aprilie 2007Recent s-a desfăşura la Liceul I.C. Bratianu din Piteşti a cincea dezbatere din seria celor zece conferinţe civice în care personalităţi ale societăţii civile, spaţiului academic şi jurnalisti ai ziarului Cotidianul însoţesc membrii cluburilor ARDOR şi Pro Democraţia în susţinerea de dezbateri referitoare la „buna funcţionare a democraţiei”. SIVECO Romania este partener în organizarea acestui eveniment, încurajând adoptarea unor valori democratice reale şi sprijinind implicarea tinerilor în promovarea acestora.

În expunerea de motive de pe site-ul http://www.conferintelecivice.ro/, directorul general al SIVECO Romania, doamna Irina Socol declară:  „Compania noastră a încurajat şi a promovat permanent educaţia bazată pe principii moderne, dar şi un dialog deschis şi permanent între profesori şi elevi. Susţinerea proiectului iniţiat de ARDOR reprezintă o materializare a rolului pe care compania noastra îl joacă, atât în sfera educaţiei, cât şi în cea a societăţii. Ceea ce au propus cei de la ARDOR se integrează perfect cu obiectivele noastre referitoare la tineri – motivarea acestora de a se implica activ în procesul educaţional, dar şi şansa oferită fiecărui tânăr de a proba calităţile sale civice şi spiritul democratic”.

Cunoaşterea rămâne o constantă a societăţii noastre iar prin intermediul acestui program, elevii au posibilitatea de a-şi exersa capacitatea de a dialoga, învăţând să aducă argumente şi să accepte păreri contrare. Importanţa acestui proiect constă în faptul că oferă tinerilor acces liber la informaţie precum şi şansa de a învăţa să utilizeze pârghiile democraţiei.

SIVECO Romania se implică activ în numeroase proiecte educaţionale, urmărind să extindă continuu colaborările din acest domeniu.