Sisteme ERP în cloud

Revoluția cloud: 10 avantaje pentru managementul afacerii

Miercuri, Iulie 30, 2014

La sistemele ERP în cloud se reduce semnificativ perioada de implementare a soluţiei, costurile lunare de utilizare fiind accesibile oricărei organizaţii

Serviciile cloud sunt proiectate pentru a oferi acces uşor la aplicaţii, resurse şi servicii, deplin gestionate de către un furnizor de servicii de cloud şi livrate direct pe internet. Avantajul major este reprezentat de faptul ca nu sunt necesare investiţii în infrastructură hardware sau achiziţionare de noi licenţe software. În plus, se reduce semnificativ perioada de implementare a soluţiei, costurile lunare de utilizare fiind uşor de calculat şi la un nivel accesibil oricărei organizaţii.

Înarmaţi cu o soluţie IT puternică, managerii iau decizii de afaceri mai bune şi mai rapid, folosind un adevărat tablou de bord, personalizat cu date actualizate în timp real. Soluţiile de tip ERP creează o bază de date unică care permite optimizarea fluxului de informaţii din cadrul organizaţiei şi gestionarea legăturilor cu beneficiarii externi. Acest lucru măreşte eficienţa companiei, reducând costurile operaţionale şi, implicit, îmbunătăţind rentabilitatea companiei. 

Soluţiile de tip ERP pot fi utilizate local ("on premises") sau în cloud (SaaS - Software as a Service). Diferenţa principală dintre cele două categorii constă în faptul că soluţiile "on-premises" sunt instalate local pe hard-ul şi serverele companiei şi sunt gestionate intern în timp ce soluţiile în cloud sunt oferite ca un serviciu şi sunt gestionate de furnizorul soluţiei. Cu ERP în cloud, datele companiei sunt gestionate la nivel central ("cloud") şi sunt accesate de către utilizatori, folosind un browser web.

Soluţia de tip ERP dezvoltată de SIVECO Romania, SIVECO Applications 2020 Project:Cloud, este perfect adaptată companiilor de toate dimensiunile pentru managementul afacerii.

Avantaje-cheie ale soluţiilor ERP în cloud:

  • Reduc costurile - prin eliminarea cheltuielilor în avans cu echipamente IT şi licenţe software. Utilizarea unui sistem ERP introduce inovaţii fundamentale în gestionarea resurselor, elimină întârzierile şi, astfel, reduce costul operaţiunilor.
  • Oferă acces rapid la date critice - prin intermediul situaţiilor de raportare, disponibile în orice moment şi în orice locaţie geografică cu ajutorul tehnologiei cloud. O mare parte a ineficienţei în activitatea operaţională provine din raportarea necorespunzătoare. Cu un astfel de sistem, această probabilitate este diminuată cu ajutorul şabloanelor, ce conţin informaţii corecte şi pertinente pentru fiecare departament în parte.
  • Sunt scalabile - deoarece permit adăugarea de noi funcţionalităţi necesare business-ului, ceea ce asigură managementul facil al noilor procese, departamente şi nu numai. Majoritatea sistemelor ERP acoperă toate ariile de activitate, indiferent de tipul organizaţiei, fiind adaptabile cerinţelor specifice de business ale oricărui client.
  • Îmbunătăţesc productivitatea angajaţilor - prin reducea volumului operaţiunilor de prelucrare manuală a documentelor şi de prelucrare a datelor, dar şi prin modelarea proceselor de business şi a fluxurilor de documente specifice.
  • Cresc eficienţa în fundamentarea deciziilor managerilor - prin îmbunătăţirea gradului de consistenţă, coerenţă, relevanţă şi corectitudine a datelor primare introduse din sistem. Astfel, managerii iau decizii de afaceri mai bune şi mai rapid, folosind tabloul de bord personalizat cu date actualizate în timp real. Practic, un sistem ERP îmbunătăţeste calitatea datelor prin îmbunătăţirea proceselor care stau la baza desfăşurării activităţii.
  • Elimină accesul neautorizat la informaţii –prin atribuirea diferenţiată a drepturilor de acces pentru fiecare utilizator, în funcţie de rolul din cadrul organizaţiei.
  • Standardizează modul de lucru - prin crearea unui cadru unitar de operare a datelor. În acelaşi timp, organizaţia are un control mai bun al activităţilor, sistemul fiind dezvoltat şi actualizat în conformitate cu legislaţia în vigoare.
  • Îmbunătăţesc relaţia cu clienţii - ca urmare a îmbunătăţirii proceselor de afaceri.
  • Reduc complexitatea afacerii – prin introducerea unui sistem perfect proiectat de fluxuri de lucru care face ca întregul lanţ de resurse umane să fie mai eficient.
  • Cresc viteza de răspuns a sistemului - prin arhivarea datelor istorice, care pot fi accesate în orice moment.

"Implementarea unui sistem ERP eficient pentru managementul afacerii este indispensabil oricărei organizaţii în contextul transformării mediului de business. Avem o experienţă de peste 20 de ani în dezvoltarea şi implementarea acestui tip de sistem, de aceea pot afirma că sistemul SIVECO Applications este perfect adaptat în cloud pentru a fi accesibil utilizatorilor din cadrul organizaţiilor de orice dimensiune, în mod securizat, de oriunde, oricând, prin intermediul dispozitivelor mobile." a declarat Stefăniţă Ghiţă, Director Adjunct SIVECO Applications în cadrul SIVECO Romania.

Componentele soluţiei SIVECO Applications 2020 Project:Cloud sunt integrate şi pot colabora şi cu alte aplicaţii existente deja în mediul de lucru curent, pentru a accelera activitatea utilizatorilor şi procesul de luare a deciziei, prin simplificarea procedurilor de lucru.