Europenii sunt interesaţi de experienţa românească în domeniul instruirii asistate de calculator | SIVECO Romania

Europenii sunt interesaţi de experienţa românească în domeniul instruirii asistate de calculator

Vineri, Septembrie 14, 2007

Bucureşti, 14 Septembrie 2007 – Prestigioasa revista eStrategies, editată de British Publishers, este una dintre cele mai influente publicaţii europene în domeniul IT&C, bucurându-se de o audienţă impresionantă în rândul cercetătorilor, directorilor de corporaţii şi oficialilor europeni.

Prin interviurile realizate cu cele mai influente personalităţi, lideri şi formatori de opinie, eStrategies conturează, cu obiectivitate, schimbările şi evoluţia industriei IT&C, punând un accent deosebit pe soluţiile inovative care aduc plus valoare comunităţii.

“Sunt onorat că am avut ocazia de a prezenta studiul de caz de mare succes – SEI (Sistem Educational Informatizat). După succesul obţinut de soluţia de eLearning AeL, şi în urma implementãrii proiectului SEI, suntem în mãsurã sã împãrtãşim din experienţa noastrã şi altor ţãri interesate sã introducã tehnologia informaţionalã în educaţie. Programul SEI a adus, înainte de toate, un plus valoare în educaţia românească şi la nivel mondial”, declară Ştefan Morcov, Line of Business Senior Director la SIVECO Romania.

Articolul despre „succesul eLearning din România” din faimoasa revistă britanică subliniază efectul pozitiv pe care SEI – un proiect educaţional de renume internaţional şi cel mai important din România – l-a avut asupra modului în care, în laboratoarele SEI, elevii şi profesorii participă la procesul de învăţare - predare.

Caz de succes pentru România, dar şi la nivel mondial, SEI s-a construit pe aceleaşi principii de bază privind procesul de învăţare – predare: în continuare, profesorii predau elevilor în clasele de curs, dar, de data aceasta, intrumentele informatice permit interactivitate şi comunicare crescute, atât între profesori şi elevi, cât şi în rândul elevilor. Instruirea asistată de calculator reprezintă o modalitate nouă de a învăţa, mult mai deschisă, flexibilă şi accesibilă. Eficientizând modalităţile clasice de predare, eLearning-ul ajută elevii să înţeleagă procese pe care un profesor nu le-ar putea explica folosind doar creta şi tabla de scris.

Soluţiile de software educaţional oferite de SIVECO Romania urmãresc maximizarea rezultatelor elevilor şi creşterea eficienţei profesorilor. De altfel, SIVECO Romania este deja implicată şi în proiecte importante peste hotare: implementarea platformei de eLearning la American Creativity Academy, o importantă reţea de şcoli din Kuweit, implementarea unui proiect de repartizare computerizată în licee tip ADLIC în Liban, demararea unui proiect pilot de eLearning la nivel naţional în Moldova şi dezvoltarea şi implementarea la Ministerul Educaţiei din Emiratele Arabe Unite a unui portal care să faciliteze comunicarea în interiorul sistemului educaţional naţional, urmând să fie îmbogăţit cu lecţiile AeL.

Consolidarea notorietãţii internaţionale a companiei, a calitãţii sale de exportator de know-how în domeniul eLearning-ului precum şi recunoaşterea expertizei specialiştilor sãi în derularea de proiecte informatice de mare anvergurã s-a remarcat prin obţinerea a numeroase distincţii prestigioase de-a lungul anilor.

Printre cele mai importante, se numără nominalizările repetate la concursul ICT Prizes organizat anual de către Consiliul European pentru Ştiinţe Aplicate, Tehnologie şi Inginerie (Euro – CASE), aprecierea de „Best Practice” din partea Comisiei Europene şi „Honourable Mention” la eEurope Awards for eGovernment, sau nominalizarea SEI de către Asociaţia Internaţională de Project Management (IPMA) între cele mai importante realizări mondiale în domeniul managementului de proiecte.

Mai mult, odată cu 2005, România a devenit un nume de referinţă pe harta mondială a învăţământului asistat de calculator cu ocazia World Summit for Information Society. SIVECO Romania a devenit astfel prima companie din România care a primit Premiul I la „Mondialele IT”, ca o recunoaştere a creativităţii şi calităţii conţinutului educaţional dezvoltat pentru SEI.

„Prezentarea Sistemului Educaţional Informatizat drept caz de succes în această  publicaţie cu mare autoritate la nivel european contribuie la notorietatea internaţională de care se bucură acest proiect. Numeroasele premii primite de-a lungul anilor ne-au răsplătit eforturile, dar, cum am menţionat şi în articolul apărut în eStrategies, mulţumirea noastră este întregită de feedback-ul deosebit de pozitiv primit din partea elevilor, profesorilor, părinţilor. Ne bucurăm să dezvoltăm proiecte educaţionale care aduc avantaje semnificative societăţii”, declară Ştefan Morcov – Line of Business Senior Director la SIVECO Romania. 

Despre SEI

Sistemul Educaţional Informatizat a fost iniţiat de Grupul pentru Promovarea Tehnologiei Informaţiei în primăvara anului 2001.

Programul SEI de reformă a învăţământului sprijină obiectivele reformei invăţământului fiind conform cu strategia eEurope elaborată de Comunitatea Europeană. De asemenea este parte integrantă a iniţiativei europene eLearning.

Programul SEI este un program complex, de lungă durată, antrenând numeroase resurse umane şi materiale.

Despre AEL

Sistem integrat care asistă profesorii, elevii şi pe ceilalţi participanţi la procesul de învăţământ, AEL este coloana vertebrală a aplicaţiilor software dezvoltate în cadrul programului de informatizare a şcolii româneşti. Sistemul AEL a fost ales de MEC ca platformă pentru conţinutul educaţional dezvoltat în cadrul SEI, dar este un produs ale cărui funcţii educaţionale sunt utile oricărei forme de învăţământ: universitar sau destinat formării şi perfecţionării profesionale a angajaţilor.

Sistemul AEL este construit pe baza principiilor educative moderne, care se conformează celor trei faze succesive care definesc în general procesul de cunoaştere: obţinerea de cunoştinţe de bază, dezvoltarea gândirii tactice, dezvoltarea gândirii strategice.

Suportul didactic oferit pentru predare include ghiduri interactive, exerciţii, simulări, rezolvare de probleme, jocuri educative. Sistemul se bazează pe un centru de cunoştinţe electronic, bazat pe manuale, prezentate în formă electronică şi cu un conţinut care depăşeşte prezentarea textuală obişnuită. De asemenea conţine şi alte materiale, în forme de prezentare variate, inclusiv o varietate de conţinut multimedia (demonstraţii video, documentare, prezentări pas cu pas, animaţii). Sistemul îşi propune să integreze atât aplicaţii elementare (cum ar fi programe de învăţare de tastare) cât şi utilitare de birotică, simulatoare complexe în diferite domenii şi altele.

Sistemul oferă de asemenea facilităţi în domeniul evaluării elevilor şi asistenţa pentru gestiune şi monitorizarea performanţelor şi activităţii la nivel de unitate şcolară şi chiar cadru didactic.