Expertiza românească în educaţia asistată de calculator - caz de succes la Conferinţa Europeană de eLearning Lisabona 2007 | SIVECO Romania

Expertiza românească în educaţia asistată de calculator - caz de succes la Conferinţa Europeană de eLearning Lisabona 2007

Duminică, Noiembrie 25, 2007

Bucureşti, 25 Octombrie 2007 – În perioada 15 – 16 octombrie 2007, Portugalia a găzduit Conferinţa Europeană de eLearning Lisabona 2007, organizată sub înaltul patronaj al Comisiei Europene și al Guvernului Portugaliei. Evenimentul surprinde cele mai actuale subiecte din domeniul eLearning-ului la nivel european, adresându-se cu precădere factorilor de decizie din mediul politic, managerilor de resurse umane, oficialităţilor și managerilor din domeniul educaţional, profesorilor și experţilor în eLearning.

Având ca temă generală „Delivering on the Lisbon Agenda”, evenimentul a reunit nume de marcă din lumea europeană a eLearning-ului. Cu această ocazie, domnul profesor Radu Jugureanu, Directorul Departamentului AeL eContent din cadrul companiei SIVECO Romania, a susţinut prezentarea cu titlul „Nationwide Implementation of the IT-Based Educational System in Romania, a Success Story”.

„Prezenţa SIVECO Romania în  cadrul sesiunilor știinţifice ale acestei prestigioase conferinţe dovedește că notorietatea Proiectului SEI și a soluţiei de eLearning AeL a depășit de mult graniţele ţării, iar invitaţia specială venită din partea Comitetului Știinţific ne onorează”, a declarat Radu Jugureanu, Directorul Departamentului AeL eContent din cadrul SIVECO Romania.

Proiectul SEI a debutat în anul 2001, având ca principal obiectiv susţinerea procesului didactic în învăţământul preuniversitar cu ajutorul sistemelor informatice. În cadrul acestui program, au fost instruiţi peste 75 000 de profesori, iar 3 milioane de elevi din peste 4800 de școli și licee din România beneficiază de 1700 de lecţii multimedia ce acoperă 14 materii.

Prezentarea proiectului SEI s-a alăturat celorlalte dezbaterile din cadrul conferinţei, axate pe analizarea rolului eLearning-ului în contextul schimbărilor majore care vizează Europa în următorii ani. Tematica a abordat subiecte din sfera: eInclusion, Reproducerea Cunoașterii, Învăţarea Informală, Comunităţi, Abilităţi, Calitate & Evaluare. Dintre vorbitorii conferinţei, necesită menţionarea personalităţi precum Luis Filipe, Președintele Fundaţiei Portugheze pentru promovarea TIC, José Vieira da Silva, Ministrul Muncii și Solidarităţii Sociale, Pedro Silva Pereira, Ministru pentru Președenţie, Maruja Gutierrez – Diaz, Director al Direcţiei Generale Educaţie și Cultură, Inovare și Politici Transversale din cadrul Comisiei Europene, Laurentino Dias, Secretar de Stat pentru Tineret și Sport, Valter Lemos, Secretar de Stat pentru Educaţie, Mariano Gago, Ministrul Știinţelor, Tehnologiei și Învăţământului Superior.

„În multe state europene, soluţiile alternative la sistemul clasic de învăţământ câștigă tot mai multă încrederea profesorilor, a elevilor și a societăţii în general. Aceasta întrucât trăim într-o societate a cunoașterii, acolo unde elevii nu mai trebuie să memoreze și să reproducă exact informaţia ci, în primul rând, să o înţeleagă. eLearning-ul este o perspectivă nouă a educaţiei, a relaţiei dintre profesor și elev, în ultimă instanţă, a profesorului și a elevului. Programul SEI derulat în România nu a înlocuit și nici nu va înlocui vreodată cartea – el a adus însă șansa participării în mod creativ la procesul de instruire pentru toţi cei implicaţi”, declară domnul profesor Jugureanu.

În România, nevoia de forţă de muncă educată, capabilă să utilizeze noile tehnologii și să se adapteze rapid la un mediu în permanentă schimbare a adus un climat deosebit de favorabil dezvoltării soluţiilor de eLearning.  AeL, soluţia de eLearning creată de SIVECO Romania, urmărește tocmai transformarea procesului didactic clasic într-o activitate interactivă și atractivă, ușor de parcurs, ce conduce la o implicare mai mare din partea elevilor și la o asimilare mai rapidă și de durată a cunoștinţelor.

În viitor, utilizarea soluţiilor de eLearning va deveni, la nivel european, o componentă obligatorie de dezvoltare la nivelul societăţii. Prin proiectul SEI, SIVECO Romania își propune să contribuie la formarea unor viitoare generaţii creative, familiarizate cu tehnologia și cu schimbarea, cu reacţie de răspuns rapidă la acestea.

„Evoluţia tehnologică va reconstrui școala, la nivel mondial, iar eLearning-ul va permite, în cele din urmă, accesul liber și egal, pentru copiii din toate ţările lumii, la educaţie și cultură”, concluzionează profesorul Radu Jugureanu, Directorul Departamentului AeL eContent din cadrul SIVECO Romania.