Export de management de calitate şi eficienţă în Bulgaria | SIVECO Romania

Export de management de calitate şi eficienţă în Bulgaria

Joi, Octombrie 16, 2008

Ca urmare a unui efort de echipă considerabil, specialiştii SIVECO Romania, împreună cu consultanţii companiei Latona Bulgaria, au finalizat cu succes implementarea proiectului informatic destinat Casei de Asigurări de Sănătate din Bulgaria (National Health Insurance Fund of Bulgaria - NHIF) primind acceptanţa din partea clientului.  

Astfel, SIVECO Romania îşi face intrarea pe o piaţă nouă, demonstrând că poate derula cu profesionalism proiecte informatice de mare calibru şi în afara graniţelor ţării. Mai mult, se poate vorbi de o replicare internaţională de succes a expertizei pe care o deţine în implementarea de proiecte de eHealth în România. 

Implementarea sistemului informatic pentru NHIF face parte din proiectul "Reforma sectorului de sănătate", finanţat de Banca Mondială, printr-un credit acordat guvernului Bulgariei. 

Sistemul informatic NHIF asigură îmbunătăţirea calităţii şi eficienţei activităţilor de management şi finanţare în cadrul sectorului de sănătate din Bulgaria.

Astfel, sunt garantate transparenţa şi controlul riguros în ceea ce priveşte distribuţia resurselor financiare în sectorul sãnãtãţii, în beneficiul cetăţenilor. 

Bogdan Iavorschi, şeful echipei de proiect din partea SIVECO Romania SA, a declarat: "Acest proiect informatic este primul export de know-how IT din România. Prin finalizarea cu succes a acestui amplu demers IT, echipa SIVECO Romania confirmă reputaţia sa de pionier în domeniul proiectelor informatice de mare complexitate,  îmbogăţindu-şi palmaresul cu o referinţă internaţională de excepţie". 

Despre proiectul NHIF

Scopul acestui proiect l-a reprezentat implementarea şi integrarea a două componente interconectate - sistemul de planificare şi distribuire a resurselor financiare şi sistemul de management al cererilor de restituire a cheltuielilor privind serviciile efectuate de către furnizorii de servicii medicale şi farmaceutice din toate regiunile Bulgariei.  

Datele furnizate de cele două componente sunt agregate folosind o componentă de rapoarte OLAP care permite efectuarea de situaţii la nivelul întregii ţări. Aceste sisteme sunt asistate de aplicaţii de suport. 

Prima componentã funcţională, Kernel 1, reprezintă un sistem back - office standard, care acoperă toate operaţiunile administrative în cadrul Fondului Naţional al Asigurărilor de Sănătate şi al departamentelor sale regionale.  

Kernel 1 este utilizat în activităţile de gestiune şi control al bugetelor, mijloacelor fixe, al achiziţiilor publice şi al contractelor administrative. Această componentă gestionează şi controlează resursele Fondului Naţional de Asigurãri de Sănătate şi ale departamentelor sale regionale, activităţile derulându-se printr-o constantă comunicare între sediile centrale şi departamente. Aceasta conduce la un mai bun control general şi la un management mai eficient al fondurilor instituţiei. 

A doua componentă, Kernel 2, privind serviciile efectuate de către furnizorii de servicii medicale şi farmaceutice. El generează şi controlează: înregistrări ale raportărilor furnizorilor de servicii medicale şi farmaceutice din sectorul sănătăţii (spitale, farmacii, producatori de medicamente, cabinete de medicină primară, centre medicale de specialitate, centre medicale de stomatologie), înregistrări ale persoanelor care au asigurãri de sănătate, ale contractelor furnizorilor de servicii medicale şi farmaceutice şi Casa Naţională de Asigurări de Sănătate.  

Kernel 2 supraveghează activităţile actorilor din sectorul sănătăţii în scopul efectuarii plăţilor pentru furnizorii de servicii medicale şi farmaceutice din sectorul sănătăţii precum şi al garantării calităţii serviciilor adresate persoanelor asigurate. Totodată, Kernel 2 este utilizat şi pentru obţinerea de previziuni şi analize statistice.

Cele două componente de bază ale sistemului sunt asistate de diferite aplicaţii de suport, acestea cuprinzând activităţi precum controlul financiar intern, auditul medical, gestiunea reclamaţiilor etc.