Extinderea competenţelor IT în învăţământul preuniversitar - utilizarea eficientă a laboratoarelor informatizate | SIVECO Romania

Extinderea competenţelor IT în învăţământul preuniversitar - utilizarea eficientă a laboratoarelor informatizate

Luni, Aprilie 18, 2011

Bucureşti, 18 aprilie 2011

În perioada 6-7 aprilie 2011, s-a desfăşurat, la Poiana Braşov, conferinţa de lansare a proiectului "Extinderea competenţelor IT în învăţământul preuniversitar - utilizarea eficientă a laboratoarelor informatizate"

În cadrul conferinţei de lansare au luat cuvântul:

• Doamna Nuşa LUPAN DUMITRIU - Inspector General, Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului
• Domnul Bogdan POPOVICIU - Director, Direcţia Modernizarea Patrimoniului, Investiţii şi Informatizare, Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului
• Domnul Gheorge DINU - Manager de proiect, Director General al Agenţiei de Administrare a Reţelei Naţionale de Informatică pentru Educaţie şi Cercetare (AARNIEC)
• Domnul Octavian RUSU - Coordonator educaţional în cadrul proiectului, Agenţia de Administrare a Reţelei Naţionale de Informatică pentru Educaţie şi Cercetare (AARNIEC)
• Domnul Emil DRAGOMIRESCU - Coordonator operaţional-formare în cadrul proiectului, SC SIVECO Romania SA.

La conferinţă au participat membrii echipei de management şi membrii echipei de implementare din cadrul instituţiei beneficare a proiectului (AARNIEC), cât şi din cadrul instituţiilor partenere (SIVECO Romania SA şi Europrojects), reprezentanţi ai Ministerului Educaţiei, Cercetării,Tineretului şi Sportului, ai Inspectoratelor Şcolare Judeţene (în mod special inspectorii de informatică din cadrul acestora), cât şi beneficiari sau participanţi în proiect, inclusiv viitorii formatori din cadrul proiectului.

În cursul dimineţii, conferinţa a fost dedicată prezentării generale a proiectului şi a componentelor acestuia, expunându-se totodată beneficiile concrete ale programelor de formare oferite în cadrul proiectului.

A fost adusă în discuţie necesitatea implementării unor programe de formare care să aibă drept rezultat valoare adaugată pentru elev şi s-a ridicat problema necesităţii aplicării la clasă, de către cadrele didactice, a informaţiilor primite şi a cunoştinţelor dobândite în timpul formării.

Totodată, reprezentanţii Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului - anume Doamna Nuşa LUPAN DUMITRIU şi Domnul Bogdan POPOVICIU - au salutat existenţa unui astfel de proiect, acesta fiind răspunsul la o nevoie reală a sistemului de învăţământ românesc şi au subliniat că proiectul încearcă să revigoreze şi să valorifice ceea ce a fost realizat cu eforturi considerabile în materie de dotare a laboratoarelor de informatică din sistemul preuinversitar. A fost relevat, de către Domnul Bogdan POPOVICIU, faptul că existenţa RoEduNet reprezintă un atuu important pentru sistemul educaţional românesc: toată ţara este "împânzită" de o reţea de comunicaţie pentru educaţie care se cere a fi valorificată la maxim. Dar, pentru atingerea acestui deziderat, este necesară dobândirea de către cadrele didactice şi didactice auxiliare de noi competenţe în domeniul IT.

Au mai fost abordate subiecte legate de rolul mereu în schimbare al profesorilor în era nativilor digitali şi de modul în care societatea aflată în era tehnologiei informaţiei îşi pune amprenta pe exigenţele în materie de formare continuă a profesorilor, dar şi pe prezentarea unei oferte educaţionale de calitate, în acord cu cerinţele concrete ale lumii în care trăim.

O altă tematică abordată a fost cea legată de evoluţia conceptului de formare continuă.

După-amiaza a fost rezervată prezentării reţelei RoEduNet - reţeaua pentru educaţie şi cercetare ce reprezintă o infrastructură de comunicaţii de interes naţional, definită şi dezvoltată în cadrul sistemului educaţiei şi cercetării naţionale. RoEduNet este administrată de către Agenţia de Administrare a Reţelei Naţionale de Informatică pentru Educaţie şi Cercetare (AARNIEC), care este la rândul său membru al consorţiului GEANT, reţea ce interconectează toate reţelele pentru cercetare şi educaţie din ţările membre ale Uniunii Europene.

De asemenea, s-a desfăşurat o sesiune de întrebări şi răspunsuri, prilej real de schimburi între factorii implicaţi în procesul de învăţământ: de la factorii decidenţi la cei care certifică şi controlează calitatea actului educaţional şi până la dascălii propriu-zişi, cei care transmit cunoştinţe dar şi modelează oameni, în sensul cel mai bun şi profund al cuvântului.

Discuţiile din cadrul sesiunii de întrebări şi răspunsuri s-au axat în jurul implementării proiectul şi a beneficiilor concrete aduse de acesta, însă nu s-au limitat numai la acesta, atingându-se si tematici generale legate de evoluţia sistemului educaţional românesc, în general.

Reamintim că beneficiile concrete aduse de proiect vizează atât grupul ţintă cât şi sistemul de învăţământ în general, prin dezvoltarea de competenţe digitale avansate de către membrii grupului ţintă, de utilizare a tehnologiei informaţiei şi folosirea la capacitate maximă a laboratoarelor de informatică existente în sistemul preuniversitar. De asemenea, programul de formare dezvoltat, inclusiv aplicaţiile software, vor rămâne la dispoziţia sistemului educaţional şi după finalizarea proiectului, îmbunătăţind sistemul de formare continuă a personalului didactic şi didactic auxiliar, în sensul formulării unei oferte educaţionale actuale, de calitate.

Pentru informaţii suplimentare legate de proiect, dar şi de conferinţa de lansare, puteţi vizita site-ul proiectului, www.competente-it.ro, sau ne puteţi contacta la:

Telefon: 00 40 21 402 99 50; 00 40 21 317 11 75
E-mail: competente.it@roedu.net
Adresa: Str. Splaiul Independenţei, nr. 313, Clădire Rectorat, Etaj 5, Camera 507 RO - 060042, Sector 6 Bucureşti.

Echipa proiectului
"Extinderea competenţelor IT în învăţământul preuniversitar - utilizarea eficientă a laboratoarelor informatizate".