Faceti din problema complicata a deseurilor una simpla!

Faceți din problema complicată a deșeurilor una simplă!

Vineri, August 28, 2015

Agenții economici care generează deșeuri au un instrument facil de gestionare a activității

Operațiunile care trebuie desfășurate după apariția deșeurilor pot fi simplificate atunci când agentul economic care le generează alege să folosească un sistem informatic de management al deșeurilor.

SIVECO România pune la dispoziția firmelor care sunt obligate să țină evidența deșeurilor Componenta de Management al Deșeurilor, din pachetul informatic integrat SIVECO Applications 2020.

Activitățile pentru care aplicația este proiectată sunt producția de deșeuri, colectarea, depozitarea și deplasarea deșeurilor în locații specifice, transportul, tratarea, eliminarea acestora prin centre de incinerare, realizarea situațiilor de raportare către autoritățile de mediu: Autoritatea Națională de Protecție a Mediului, Agenții de Protecție a Mediului, Ministerul Mediului.

”Soluția permite centralizarea informațiilor referitoare la licențierea organizațiilor care desfășoară activități de colectare, transport, valorificare, și/sau eliminare a deșeurilor, precum și la distribuția acestor organizații în teritoriu. Managerii obțin date corecte referitoare la generarea și gestionarea deșeurilor și pot să evalueze situația actuală și să-și stabilească obiectivele de îndeplinit. Modificările și completările legislative privind managementul deșeurilor sunt permanent actualizate”, a declarat Ștefăniță Ghiță, Director Adjunct departament SIVECO Applications.

Soluția generează nomenclatoare de deșeuri în funcție de tipul acestora (municipale, industriale, periculoase, nepericuloase), pe categorii de deșeuri și tipuri de operatori.

În privința colectării deșeurilor se ține seama de sortarea produsului, buletinul de analiză, colectarea deșeurilor, tratarea lor în vederea valorificării sau eliminării, transportul și depozitarea deșeurilor.

”Agenții economici vor cunoaște cu exactitate cantitatea de deșeuri care există în stoc și momentul oportun pentru eliminarea acestora, vor face economii de timp ca urmare a acurateții și ușurinței în exploatare a bazei de date a sistemului, vor reduce erorile de gestiune și vor evita returnarea deșeurilor și a costurilor asociate. Toate aceste avantaje vor îmbunătăți activitatea companiei prin eficientizarea gestionării deșeurilor conform normelor legale în vigoare”, a adăugat Ștefăniță Ghiță.