Facturarea automată a serviciilor publice | SIVECO Romania

Facturarea automată a serviciilor publice

Joi, Noiembrie 20, 2008

Pentru a-şi consolida poziţia pe piaţa autohtonă, dar şi pentru a elimina decalajele tehnologice faţă de firmele europene cu profil similar, furnizorii români de servicii publice trebuie să treacă testul compatibilităţii cu sistemul comunitar. În atingerea acestor obiective, un rol esenţial îl ocupă transparenţa proceselor şi gradul de informatizare al furnizorilor de servicii publice.  

Randamentul şi eficienţa operaţională a companiilor din domeniul serviciilor sunt în mod direct condiţionate de asimilarea, la nivelul furnizorilor, de sisteme informatice avansate. În România ultimilor ani, sectorul de utilităţi a parcurs paşi importanţi în direcţia asimilării de software şi tehnologii IT avansate, ce permit operatorilor din acest sector accelerarea inovaţiilor, creşterea vitezei de reactie la solicitările clienţilor si obţinerea unui control superior asupra proceselor.

Având o evoluţie constant pozitivă, domeniul Utilităţilor continuă să se afle în topul industriilor cu cel mai mare potenţial în asimilarea de soluţii informatice. Potrivit analiştilor, SIVECO Romania deţine 20% din totalul pieţei IT pentru sectorul de Utilităţi, situându-se astfel cu consecvenţă în topul primilor clasaţi. Implicându-se încă de la început în informatizarea sectorului de Utilităţi publice, SIVECO Romania a proiectat şi dezvoltat deja o serie de soluţii operaţionale adaptate fiecărui tip de furnizor, fie că ne referim la furnizarea de apă-canal, gaze naturale, apă caldă şi agent termic, energie electrică, salubrizare, reciclare etc. Ne preocupă să identificăm permanent noi instrumente IT, care să simplifice şi să fluidizeze activităţile de bază ale operatorilor din aria profesională a Utilităţilor incluzând aici managementul facturării, managementul contorizării, profile de estimare a consumului, de stabilire a preţurilor, management al clienţilor rău platnici, instrumente de analiză şi management al reţelelor  şi multe altele”, a declarat Vasile Neacşu, Utility Cluster Manager în cadrul SIVECO Romania. 

Soluţiile informatice pentru Utilităţi proiectate de specialiştii SIVECO Romania facilitează, practic,  un control opimizat al tuturor aspectelor activităţii  de Utilităţi. Prin regândirea infrastructurii IT din unităţile furnizoare, operatorii pot avea o imagine realistă şi globală asupra performanţelor companiei.

“Oferta companiei noastre pentru Utilităţi este reprezentată de pachetul integrat SIVECO Applications şi de modulele sale specializate de Managementul Facturării de Utilităţi, Managementul Contractelor, Managementul Financiar-Contabil, Managementul Mentenanţei şi alte aplicaţii configurate anume pentru profilul de activitate al furnizorilor din zona de Utilităţi. Prin eficientizarea proceselor interne la nivelul companiilor de Utilităţi - şi aş aminti aici în special automatizarea operaţiunilor de facturare - au efecte benefice asupra calităţii serviciilor de Utilităţi, determinând, implicit, creşterea loialităţii şi a satisfacţiei consumatorilor finali”, a adăugat Vasile Neacşu.