Finalizarea proiectului POS CCE "Creşterea eficienţei serviciilor medicale ale Spitalului Obstetrică-Ginecologie Ploieşti prin implementare de soluţii e-sănătate" | SIVECO Romania

Finalizarea proiectului POS CCE "Creşterea eficienţei serviciilor medicale ale Spitalului Obstetrică-Ginecologie Ploieşti prin implementare de soluţii e-sănătate"

Marţi, Noiembrie 29, 2011

Marţi, 29 noiembrie 2011, a fost anunţată într-o conferinţă de presă finalizarea proiectului "Creşterea eficienţei serviciilor medicale ale Spitalului Obstetrică-Ginecologie Ploieşti prin implementare de soluţii e-sănătate", realizat prin Programul Operaţional Sectorial "Creşterea Competitivităţii Economice" 2007-2013 (POS CCE), Axa prioritară 3 - Tehnologia Informaţiei şi Comunicaţiilor (TIC) pentru sectoarele privat şi public, Domeniul Major de Intervenţie 2 -"Dezvoltarea şi creşterea eficienţei serviciilor publice electronice".

Obiectivul proiectului îl constituie eficientizarea actului administrativ, creşterea calităţii actului medical, asigurarea unui răspuns rapid la cerinţele furnizorilor, pacienţilor şi instituţiilor, gestionarea eficientă a principalelor fluxuri de activităţi şi date.

Soluţia informatică pentru Spitalul de Obstetrică Ginecologie din Ploieşti a fost realizată de un consorţiu de firme format din SIVECO Romania, ISH Informatika Kft. Ungaria şi SC East and West SRL. Valoarea proiectului este de 2.119.346 lei.


"Suntem primul spital din ţară care a implementat un sistem informatic capabil să îmbunătăţească actul medical adresat pacientului, să reducă cheltuielile legate de administrare şi să asigure operativitate în realizarea activităţilor şi procedurilor medicale. Mulţumesc tuturor celor care s-au implicat în realizarea acestui proiect extrem de important pentru activitatea spitalului nostru", a declarat dr.Călin Boeru, managerul Spitalului de Obstetrică-Ginecologie Ploieşti.

Sistemul informatic a fost conceput în strânsă legătură cu cerinţele şi exigenţele pacienţilor.

"Construit pe baza tehnologiilor software de ultima oră, sistemul informatic SIVMED pe care îl oferim specialiştilor din spital asigură accesul rapid la datele medicale istorice ale unui pacient, optimizează aprovizionarea cu medicamente şi materiale sanitare, evidenţiază mişcările succesive ale asiguraţilor şi tipurile de tratamente de care aceştia au beneficiat, monitorizează situaţia internărilor şi a externărilor, şi multe alte aspecte specifice activităţii spitaliceşti", a declarat Dragoş Dobran, directorul Departamentului eHealth din cadrul SIVECO Romania.

Sistemul este capabil să înregistreze costurile implicate de diverse operaţiuni medicale, incluzând consultaţiile, investigaţiile de specialitate, tratamentele prescrise pacienţilor, contribuind astfel la un management eficient al resurselor pe care le gestionează spitalul.

"Sperăm ca acest proiect să fie un exemplu bun de urmat şi pentru alte spitale din ţară. Dorim ca beneficiarii serviciilor medicale să fie trataţi cu respect, cu promptitudine şi să beneficieze de o asistenţă medicală de mai bună calitate, mai eficientă şi mai sigură", a declarat ing.Mircea Cosma, Preşedintele Consiliului Judeţean Prahova.

La acest eveniment au participat reprezentanţi ai Spitalului de Obstetrică-Ginecologie din Ploieşti, membri ai Consiliului Judeţean Prahova şi ai Primăriei din Ploieşti, precum şi ai firmelor Infinio Solution Ploieşti, SIVECO Romania şi ISH.