1130 de cadre didactice au încheiat cea de-a V-a serie de formare în proiectul FormREF | SIVECO Romania

1130 de cadre didactice au încheiat cea de-a V-a serie de formare în proiectul FormREF

Marţi, Noiembrie 12, 2013

Titlul proiectului: POSDRU/87/1.3/S/62536 - "Formarea continuă a profesorilor de limba română, engleză şi franceză, în societatea cunoaşterii"
Beneficiar: Inspectoratul Școlar Județean Brăila

Brăila, 12 noiembrie 2013

COMUNICAT DE PRESĂ
1130 de cadre didactice au încheiat cea de-a V-a serie de formare în proiectul FormREF

1130 de cadre didactice ce au constituit cea de-a V-a serie de formare în proiectul POSDRU/87/1.3/S/62536 -„Formarea continuă a profesorilor de limbă română, engleză şi franceză, în societatea cunoaşterii", au susţinut examenul de evaluare finală al programului de formare urmat. Cursurile seriei a V-a s-au desfăşurat în perioada 03 septembrie 2013 – 27 octombrie 2013.

Programul de formare, dezvoltat şi acreditat în cadrul proiectului, urmăreşte formarea şi dezvoltarea de noi competenţe aplicabile în procesul de predare-învăţare-evaluare şi este destinat cadrelor didactice din învăţământul preuniversitar, în special cele din aria curriculară "Limbă şi comunicare". Acesta conţine 2 module, fiecare urmărind dezvoltarea unor competenţe cheie pentru asigurarea unei educaţii de calitate, respectiv: Abilitare pe curriculum şi Dezvoltare profesională continuă pe componenta instruirii diferenţiate a elevilor şi are o structură de tip curs integrat (ore faţă-în-faţă, studiu individual on-line, evaluare, resurse auxiliare pe o platformă virtuală dedicată etc.). Formarea şi dezvoltarea de noi competenţe aplicabile în procesul de predare-învăţare-evaluare au ca efect corelarea pregătirii cadrelor didactice cu nevoile şi interesele elevilor, cu cerinţele europene şi cu domeniile prioritare ale educaţiei.

Până în prezent au fost formate 5389 de cadre didactice, numărul persoanelor din grupul ţintă estimat iniţial în proiect fiind depăşit cu 389 de persoane.

Proiectul "Formarea continuă a profesorilor de limbă română, engleză şi franceză în societatea cunoaşterii" este finanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 şi este implementat de Inspectoratul Şcolar Judeţean Brăila, în parteneriat cu Universitatea din Bucureşti, SIVECO Romania şi TEHNE - Centrul pentru Dezvoltare şi Inovare în Educaţie, în 7 judeţe, respectiv: Brăila, Galaţi, Tulcea, Constanţa, Buzău, Vrancea, Ilfov şi în Municipiul Bucureşti. În perioada 09 noiembrie – 15 decembrie 2013, în judeţele Brăila, Buzău şi Galaţi, se vor desfăşura cursurile celei de-a VI-a serie de formare, care va fi constituită din cadre didactice din mediul rural.

Obiectivul general al proiectului îl reprezintă formarea şi dezvoltarea competenţelor cadrelor didactice din aria curriculară „Limbă şi Comunicare” de a implementa un curriculum şi dezvoltarea profesională continuă a acestora.  

Pentru mai multe detalii despre proiect şi despre programul de formare, vizitaţi www.formref.ro.