806 cadre didactice au fost evaluate la finalul celei de-a IV-a serie de formare | SIVECO Romania

806 cadre didactice au fost evaluate la finalul celei de-a IV-a serie de formare

Miercuri, Ianuarie 23, 2013

Titlul proiectului: POSDRU/87/1.3/S/62536 - "Formarea continuă a profesorilor de limba română, engleză şi franceză, în societatea cunoaşterii"
Beneficiar: Inspectoratul Şcolar Judeţean Brăila

Brăila, 23 ianuarie 2012

COMUNICAT DE PRESĂ

806 cadre didactice au fost evaluate la finalul celei de-a IV-a serie de formare

806 cadre didactice au participat în perioada 03 noiembrie 2012 - 08 ianuarie 2013 la cursurile celei de-a IV-a serii de formare din cadrul proiectului POSDRU/87/1.3/S/62536 – “Formarea continuă a profesorilor de limbă română, engleză şi franceză, în societatea cunoaşterii”. În această perioadă, cadrele didactice au parcurs cele două programe de formare dezvoltate şi acreditate în cadrul proiectului, respectiv: Abilitare pe curriculum şi Dezvoltare profesională continuă pe componenta instruirii diferenţiate a elevilor.

Prin modul în care sunt proiectate şi implementate, programele de formare oferă:

  • acces la metode alternative moderne de formare continuă;
  • conţinuri şi metode adecvate specificului grupului ţintă şi priorităţilor actuale în domeniul formării continue a cadrelor didactice;
  • flexibilitate în gestionarea timpului individual de formare, prin îmbinarea actvităţilor faţă-în-faţă cu activităţi online, mediate de portalul special creat pentru cadrele didactice din grupul-ţintă;
  • noi competenţe sau competenţe mai bune de proiectare, implementare şi evaluare a curriculum-ului, de adaptare la particularităţile elevilor şi la tendinţele actuale de didactică a limbilor (maternă şi străine);
  • noi competenţe de dezvoltare a situaţiilor de învăţare bazate pe instruirea diferenţiată a elevilor, utilizând metode interactive de predare–învăţare;
  • dezvoltarea capacităţilor de interrelaţionare în cadrul comunităţii profesionale pentru a identifica şi atrage noi surse de finanţare, pentru a dezvolta şi gestiona noi proiecte;
  • încurajarea accesului şi a participării cadrelor didactice din învăţământul preuniversitar la oportunităţile oferite de proiect prin promovarea şi diseminarea rezultatelor şi a exemplelor de bune practici.

Din cele 5000 de cadre didactice care constituie grupul ţintă al proiectului, au fost formate, până în prezent, 4276 de cadre didactice, din care 4254 au primit certificarea, atingând un procent de 99,48% al cadrelor didactice certificate din totalul persoanelor formate, respectiv 85% din totalul grupului ţintă.

Proiectul ”Formarea continuă a profesorilor de limbă română, engleză şi franceză în societatea cunoaşterii” este finanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 şi este implementat de Inspectoratul Şcolar Judeţean Brăila, în parteneriat cu Universitatea din Bucureşti, SIVECO Romania şi TEHNE - Centrul pentru Dezvoltare şi Inovare în Educaţie.

Obiectivul general al proiectului îl reprezintă formarea şi dezvoltarea competenţelor cadrelor didactice din aria curriculară ”Limbă şi Comunicare” de a implementa un curriculum şi dezvoltarea profesională continuă a acestora.

Pentru mai multe detalii despre proiect şi despre programul de formare, vizitaţi www.formref.ro.