S-au stabilit datele de publicare a rezultatelor concursurilor organizate în cadrul proiectului "Formarea continuă a profesorilor de Limba română, engleză şi franceză, în societatea cunoaşterii" | SIVECO Romania

S-au stabilit datele de publicare a rezultatelor concursurilor organizate în cadrul proiectului "Formarea continuă a profesorilor de Limba română, engleză şi franceză, în societatea cunoaşterii"

Miercuri, Februarie 20, 2013

Titlul proiectului: POSDRU/87/1.3/S/62536 - "Formarea continuă a profesorilor de Limba română, engleză şi franceză, în societatea cunoaşterii"
Beneficiar: Inspectoratul Şcolar Judeţean Brăila

Brăila, 20 februarie 2013

Inspectoratul Şcolar Judeţean Brăila, în calitate de Beneficiar al proiectului "Formarea continuă a profesorilor de limbă română, engleză şi franceză în societatea cunoaşterii", anunţă datele de publicare a rezultatelor concursurilor de proiecte didactice aplicate:

 

 

 

 

 

 

 

Reamintim că scopul concursurilor este motivarea cadrelor didactice participante la programul de formare în a aplica la clasă conceptele pe care se bazează programul de formare dezvoltat în proiect, respectiv: Abilitare pe curriculum şi Dezvoltare profesională continuă pe componenta instruirii diferenţiate a elevilor. Totodată, concursul contribuie la atingerea obiectivului general al proiectului, în special la dezvoltarea competenţelor cadrelor didactice şi dezvoltarea profesională continuă pe componenta instruirii diferenţiate a elevilor.

Proiectul “Formarea continuă a profesorilor de limbă română, engleză şi franceză în societatea cunoaşterii” este finanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 şi este implementat de Inspectoratul Şcolar Judeţean Brăila, în parteneriat cu Universitatea din Bucureşti, SIVECO Romania şi TEHNE - Centrul pentru Dezvoltare şi Inovare în Educaţie.

Pentru mai multe detalii despre concursul de proiecte didactice aplicate, vă rugăm să vizitaţi http://www.formref.ro.