Formatorii s-au perfecționat în lucrul cu platforma e-learning | SIVECO Romania

Formatorii s-au perfecționat în lucrul cu platforma e-learning

Luni, Octombrie 21, 2013

Titlul proiectului: POSDRU/87/1.3/S/62536 -"Formarea continuă a profesorilor de limba română, engleză şi franceză, în societatea cunoaşterii"
Beneficiar: Inspectoratul Școlar Județean Brăila

COMUNICAT DE PRESĂ
Formatorii s-au perfecționat în lucrul cu platforma e-learning

Brăila, 21 octombrie 2013

În perioada 18-20 octombrie 2013, la Brăila, s-a desfășurat sesiunea de instruire a formatorilor pentru utilizarea modulului de învățare la distanță prin videoconferință implementat recent pe platforma proiectului "Formarea continuă a profesorilor de Limba română engleză și franceză în societatea cunoașterii", susținută de partenerul SIVECO România. La eveniment au participat 120 de persoane, formatori în proiect și persoane responsabile de IT din Casele Corpului Didactic din cele 8 județe în care se implementează proiectul.

Noul sistem implementat pe platforma e-learning a proiectului permite formatorului să organizeze sesiuni de formare în mod sincron fără să mai fie nevoie ca formatorul să se afle în aceeași sală cu formabilii, având la dispoziție instrumente precum mesagerie instant, partajare de aplicații, crearea și susținerea de chestionare, conferința audio-video, tablă de desen partajată și salvarea și redarea sesiunilor de formare înregistrate. Noul sistem implementat pe platformă contribuie la asigurarea sustenabilității programului de formare prin reducerea costurilor necesare organizării unor sesiuni de formare față în față.

Proiectul "Formarea continuă a profesorilor de limbă română, engleză și franceză în societatea cunoașterii" este finanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 și este implementat de Inspectoratul Școlar Județean Brăila, în parteneriat cu Universitatea din Bucureşti, SIVECO Romania și TEHNE - Centrul pentru Dezvoltare şi Inovare în Educaţie.

Obiectivul general al proiectului îl reprezintă formarea și dezvoltarea competențelor cadrelor didactice din aria curriculară "Limbă și Comunicare" de a implementa un curriculum și dezvoltarea profesională continuă a acestora.  

Pentru mai multe detalii despre proiect și despre programul de formare, vizitați www.formref.ro.