Formare profesională în rândul personalului SPO, pentru o carieră de succes în cadrul proiectului CompEtent | SIVECO Romania

Formare profesională în rândul personalului SPO, pentru o carieră de succes în cadrul proiectului CompEtent

Vineri, Noiembrie 28, 2014

Proiect cofinanţat din Fondul Social European
Prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013
Investeşte în oameni!

COMUNICAT DE PRESĂ

Formare profesională în rândul personalului SPO, pentru o carieră de succes în cadrul proiectului CompEtent


Vaslui, 28 noiembrie 2014

În perioada 17 – 22 noiembrie 2014, la Sinaia, s-a desfășurat primul curs Manager de proiect, curs organizat în cadrul proiectului cu finanțare europeană “CompEtent - dezvoltarea competenţelor angajaţilor SPO pentru creşterea Calităţii şi Eficienţei serviciilor furnizate”. Cursul de specializare, cu o durată de 40 de ore, a fost susținut pentru o grupă formată din angajați ai agențiilor de ocupare a forței de muncă din județele: Argeș, Buzău, Bacău, Timiș și Vrancea, promovabilitatea fiind de 100%.

Participanții la cursul Manager de proiect au beneficiat, pe lângă informațiile teoretice, de metode de predare și aplicații practice care să-i ajute la dobândirea de competențe specifice, precum: stabilirea scopului şi obiectivelor proiectului; stabilirea cerinţelor de management integrat, planificarea activităţilor şi jaloanelor proiectului; gestiunea utilizării costurilor şi a resurselor operaţionale pentru proiect, realizarea procedurilor de achiziţii pentru proiect; managementul riscurilor, managementul echipei de proiect, managementul comunicării în cadrul echipei de proiect; managementul comunicării în cadrul proiectului; managementul calităţii proiectului. Absolvenții vor primi certificate de absolvire recunoscute de Autoritatea Națională pentru Calificări.

Proiectul se implementează la nivelul regiunilor Nord-Est, Sud-Est, Sud și Vest, în parteneriat cu: A.J.O.F.M. Botoşani, A.J.O.F.M. Timiş, A.J.O.F.M. Argeş, A.J.O.F.M. Bacău, A.J.O.F.M. Buzău, A.J.O.F.M. Tulcea, A.J.O.F.M. Vrancea, Asociaţia Aproape de Tine Iaşi, Asociaţia Comunitară de Unitate şi Mediere Vaslui şi SIVECO România, pe o  perioadă de 18 luni.

Proiectul este cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 „Investeşte în oameni!”, Axa prioritară 4 "Modernizarea Serviciului Public de Ocupare”, Domeniul major de intervenţie 4.2 „Formarea personalului propriu al SPO”.

Pentru mai multe informaţii privind proiectul “CompEtent - dezvoltarea competenţelor angajaţilor SPO pentru creşterea Calităţii şi Eficienţei serviciilor furnizate”, puteți consulta site-ul proiectului www.proiectcompetent.ro sau ne puteți contacta:

Echipa de management: email manager.competent@gmail.com

A.J.O.F.M. Vaslui (beneficiarul proiectului): email competent_mirela.solomon@yahoo.com


Vasiliu Genoveva – expert comunicare şi promovare proiect “CompEtent”
Asociaţia Comunitară de Unitate şi Mediere Vaslui
email: asociatie.vaslui@gmail.com

Gabriel LAZĂR - Manager proiect “CompEtent”