Formarea continuă a cadrelor didactice pentru utilizarea resurselor informatice moderne în predarea eficientă a limbii franceze şi evaluarea la nivel european a competenţelor lingvistice | SIVECO Romania

Formarea continuă a cadrelor didactice pentru utilizarea resurselor informatice moderne în predarea eficientă a limbii franceze şi evaluarea la nivel european a competenţelor lingvistice

Luni, Ianuarie 31, 2011

Investeşte în oameni!
FONDUL SOCIAL EUROPEAN
Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 - 2013

Axa prioritară 1: "Educaţia şi formarea profesională în sprijinul creşterii economice şi dezvoltării societăţii bazate pe cunoaştere"
Domeniul major de intervenţie 1.3. "Dezvoltarea resurselor umane în educaţie şi formare profesională"
Titlul proiectului: Formarea continuă a cadrelor didactice pentru utilizarea resurselor informatice moderne în predarea eficientă a limbii franceze şi evaluarea la nivel european a competenţelor lingvistice
Nr. de identificare al contractului: POSDRU/87/1.3/S/62771.

Lansarea proiectului "Formarea continuă a cadrelor didactice pentru utilizarea resurselor informatice moderne în predarea eficientă a limbii franceze şi evaluarea la nivel european a competenţelor lingvistice"

31 ianuarie 2011

Ministerul Educaţiei Cercetării, Tineretului şi Sportului, în parteneriat cu SIVECO Romania, implementează începând cu data de 01.11.2010 proiectul strategic "Formarea continuă a cadrelor didactice pentru utilizarea resurselor informatice moderne în predarea eficientă a limbii franceze şi evaluarea la nivel european a competenţelor lingvistice" POSDRU/87/1.3/S/62771.

Proiectul se derulează pe o perioadă de 30 de luni şi este cofinanţat de FONDUL SOCIAL EUROPEAN prin Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 - 2013, Axa prioritară 1: Educaţia şi formarea profesională în sprijinul creşterii economice şi dezvoltării societăţii bazate pe cunoaştere, Domeniul Major de Intervenţie 1.3. "Dezvoltarea resurselor umane în educaţie şi formare profesională".

Grupul ţintă principal al proiectului este format din 4500 de cadre didactice care predau limba franceză. Acestea vor fi selectate din 4000 unităţi de învăţământ din toate regiunile de dezvoltare ale ţării.

Obiectivul general al proiectului îl reprezintă îmbunătăţirea calităţii capitalului uman din educaţie prin dezvoltarea competenţelor personalului didactic cu ajutorul tehnologiilor moderne, în scopul utilizării instrumentelor digitale în predarea eficientă a limbii franceze şi evaluarea standardizată a competenţelor lingvistice.

Obiectivele specifice ale proiectului sunt:

• Dezvoltarea oportunităţilor de carieră pentru cadrele didactice din grupul ţintă, prin asimilarea de noi cunoştinţe, dovedite prin certificate de studii şi obţinerea de credite transferabile;
• Dezvoltarea capacitaţii de furnizare de programe de formare profesională continuă a solicitantului prin formarea de formatori care vor fi implicaţi direct în cadrul proiectului şi implementarea de instrumente TIC pentru formare;
• Introducerea utilizării TIC în formarea personalului didactic şi perfecţionarea cunoştinţelor cadrelor didactice în domeniul TIC prin instrumente moderne de instruire;
• Implementarea de instrumente pentru evaluarea standardizată a competenţelor lingvistice pe model EuroPass;
• Crearea unei reţele virtuale între membrii grupului ţintă;
• Promovarea inovaţiei în monitorizarea transparentă a pregătirii profesionale pentru asigurarea calităţii programului de formare a profesorilor şi în încurajarea utilizării TIC în predarea şi evaluarea competenţelor lingvistice.

Proiectul contribuie la dezvoltarea şi creşterea competitivităţii capitalului uman din educaţie, oferind profesorilor de limba franceză un program de formare profesională centrat pe tehnici pedagogice interactive, aliniate standardelor europene, şi utilizarea instrumentelor TIC moderne în predare şi evaluare.

Pentru informaţii suplimentare vă rugăm să ne contactaţi la:

Telefon: 0730.020.697
E-mail: margareta.marin@siveco.ro
Persoana de contact: Margareta Marin.