Formarea continuă a profesorilor de Istorie şi Geografie în societatea cunoaşterii | SIVECO Romania

Formarea continuă a profesorilor de Istorie şi Geografie în societatea cunoaşterii

Luni, Februarie 28, 2011

Investeşte în oameni!
Proiect co-finanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 - 2013
Axa prioritară 1 "Educaţia şi formarea profesională în sprijinul creşterii economice şi dezvoltării societăţii bazate pe cunoaştere"
Domeniul major de intervenţie 1.3 "Dezvoltarea resurselor umane în educaţie şi formare profesională"
Titlul proiectului: "Formarea continuă a profesorilor de Istorie şi Geografie în societatea cunoaşterii"
Beneficiar: Universitatea "Valahia" din Târgovişte
Numărul de identificare al contractului: POSDRU/87/1.3/S/62651

COMUNICAT DE PRESĂ

Târgovişte, 28 februarie 2011

Universitatea "Valahia" din Târgovişte, în parteneriat cu Universitatea "Constantin Brâncuşi" Târgu Jiu, SIVECO Romania SA şi Centrul pentru Dezvoltare şi Inovare în Educaţie (TEHNE), derulează activităţile specifice proiectului "Formarea continuă a profesorilor de Istorie şi Geografie în societatea cunoaşterii", în baza unor protocoale de colaborare cu Inspectoratul Şcolar şi Casa Corpului Didactic din fiecare judeţ.

Programul de formare cuprinde două cursuri acreditate: "Abilitarea pe curriculum" şi "Dezvoltare profesională continuă pe componenta instruirii diferenţiate a elevilor", prevăzute fiecare cu 89 de ore şi 25 credite profesionale transferabile.

În curând, va începe procedura de selecţie a participanţilor la cursurile de formare, conform unor criterii riguroase de selecţie, prin aplicaţii on-line pe bază de CV şi/sau portofoliu, în cadrul portalului www.istorie-geografie.ro.

Proiectul se adresează cadrelor didactice din învăţământul preuniversitar, profesori care predau istorie şi geografie, dar şi învăţători/institutori, din regiunile Sud-Muntenia (judeţele Argeş, Călăraşi, Dâmboviţa, Giurgiu, Ialomiţa, Prahova, Teleorman) şi Sud-Vest Oltenia (judeţele Dolj, Gorj, Mehedinţi, Olt, Vâlcea).

Cursurile se vor desfăşura sâmbăta şi duminica, în şcoli din judeţele de provenienţă ale participanţilor. Parcurgerea acestora este gratuită şi se finalizează prin acordarea a două atestate profesionale.

Nota inovativă a proiectului este crearea unui mediu colaborativ on-line adresat tuturor cadrelor didactice vizate, care să conţină instrumente informatice de suport pentru formarea continuă. De asemenea, se va realiza un portal al profesorilor de istorie şi geografie (www.istorie-geografie.ro), funcţional, administrat şi actualizat permanent cu informaţii de specialitate.

Prin implementarea proiectului, se asigură acces la metode alternative moderne de formare continuă, sporind capacitatea cadrelor didactice de a programa demersul didactic pornind de la nevoile şi interesele elevilor.

Persoană de contact:
Dănuţ Tanislav - Expert comunicare
Universitatea "Valahia" din Târgovişte
Tel.: 0726226671; 0734673905; 0245613220; Fax: 0245610553
E-mail: proiectposdru62651@yahoo.com
Web: www.istorie-geografie.ro