Formarea continuă a profesorilor de limbă română, engleză şi franceză în societatea cunoaşterii | SIVECO Romania

Formarea continuă a profesorilor de limbă română, engleză şi franceză în societatea cunoaşterii

Marţi, Noiembrie 6, 2012

Titlul proiectului: POSDRU/87/1.3/S/62536 -,,Formarea continuă a profesorilor de Limba română, engleză şi franceză, în societatea cunoaşterii"
Beneficiar: Inspectoratul Școlar Județean Brăila
 

Brăila, 6 noiembrie 2012
COMUNICAT DE PRESĂ

 
Inspectoratul Școlar Județean Brăila, în calitate de Beneficiar al proiectului ”Formarea continuă a profesorilor de limbă română, engleză şi franceză în societatea cunoaşterii”, anunță lansarea concursurilor organizate în cadrul activităţii Acţiuni de promovare a importanţei formării continue pentru cadrele didactice, din proiect.
 
Prima etapă a concursurilor debutează cu publicarea Metodologiei de organizare şi desfăşurare a concursurilor de aplicaţii didactice, ce stipulează condiţiile de participare la concursurile specifice organizate în proiect. Metodologia poate fi vizualizată şi descărcată din portalul proiectului, secţiunea Concursuri specifice (http://www.formref.ro).
 
Concursurile se adresează cadrelor didactice care au luat parte la programul de formare oferit prin proiectul ,,Formarea continuă a profesorilor de Limba română, engleză şi franceză, în societatea cunoaşterii". Vor fi organizate 5 concursuri, câte unul pentru fiecare serie de formare. Fiecărui concurs, respectiv fiecărei serii de formare, îi sunt alocate 12 premii în bani, după cum urmează: două (2) premii I, patru (4) premii II, șase (6) premii III.
 
Cadrele didactice participante la concurs vor elabora o aplicație didactică sub forma unui scenariu care va consta în două produse, unul teoretic (un proiect didactic) și altul practic (un produs multimedia ce va demonstra aplicarea practică a proiectului didactic la clasă), ce se vor încărca pe portalul proiectului.
 
Pentru seriile I și II de formare, concursurile se desfășoară în aceeași perioadă, înscrierea şi depunerea aplicaţiilor didactice fiind posibile între 12 noiembrie și 30 decembrie 2012.  Rezultatele finale ale evaluării aplicaţiilor didactice aferente seriilor I și II vor fi publicate pe portal în data de 01 februarie 2013. Perioadele de desfăşurare a concursurilor pentru următoarele serii de formare se regăsesc în metodologia de concurs.
 
Scopul concursurilor este motivarea cadrelor didactice participante la programul de formare în a aplica la clasă conceptele pe care se bazează programul de formare dezvoltat în proiect, respectiv: Abilitare pe curriculum şi Dezvoltare profesională continuă pe componenta instruirii diferenţiate a elevilor. Totodată, concursul contribuie la atingerea obiectivului general al proiectului, în special la dezvoltarea competențelor cadrelor didactice şi dezvoltarea profesională continuă pe componenta instruirii diferențiate a elevilor.
 
Proiectul ”Formarea continuă a profesorilor de limbă română, engleză şi franceză în societatea cunoaşterii” este finanţat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 şi este implementat de Inspectoratul Școlar Județean Brăila, în parteneriat cu Universitatea din Bucureşti, SIVECO Romania şi TEHNE - Centrul pentru Dezvoltare şi Inovare în Educaţie.
 
Pentru mai multe detalii despre concursul de proiecte didactice aplicate, vă rugăm să vizitaţi www.formref.ro.