Formarea profesională în domeniul neonatologiei şi promovarea utilizării noilor tehnologii pentru personalul din sectorul sănătăţii | SIVECO Romania

Formarea profesională în domeniul neonatologiei şi promovarea utilizării noilor tehnologii pentru personalul din sectorul sănătăţii

Luni, August 30, 2010

Data: 30.08.2010

FONDUL SOCIAL EUROPEAN
Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 - 2013

Domeniul major de interventie 3.2 "Formare şi sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi pentru promovarea adaptabilităţii"
Titlul proiectului: "Formarea profesională în domeniul neonatologiei şi promovarea utilizării noilor tehnologii pentru personalul din sectorul sănătăţii"
Contract nr.: POSDRU/81/3.2/S/59587
"Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007- 2013" - "Investeşte în oameni!"


Fundaţia CRED, Centrul Româno-Elveţian pentru Dezvoltarea Sistemului de Sănătate în calitate de solicitant, şi Universitatea de Medicină şi Farmacie "Gr.T.Popa" Iaşi, SIVECO Romania SA şi Colegiul Medicilor din România în calitate de parteneri, în cadrul proiectului "Formarea profesională în domeniul neonatologiei şi promovarea utilizării noilor tehnologii pentru personalul din sectorul sănătăţii", demarat în data de 01.07.2010, perioada de implementare 34 de luni, cu o valoare totală de 5.829.386,00 lei, anunţă:

În data de 1 iulie 2010 Fundaţia CRED, Centrul Româno-Elveţian pentru Dezvoltarea Sistemului de Sănătate a început implementarea Proiectului "Formarea profesională în domeniul neonatologiei şi promovarea utilizării noilor tehnologii pentru personalul din sectorul sănătăţii" care îşi propune îmbunătăţirea competenţelor profesionale ale personalului din sectorul sănătăţii implicat în îngrijirea nou-născutului (medici neonatologi, pediatri, obstetricieni, medici de familie, asistente medicale sau moaşe, precum şi alt personal medical) prin acumularea de noi cunoştinţe în domeniul neonatologiei, comunicării şi al tehnologiei informaţiilor şi comunicaţiilor (TIC).

Activităţile proiectului vor viza modalităţi de îmbunătăţire a serviciilor medicale in neonatologie, precum şi furnizarea cunoştinţelor necesare pentru modernizarea acestor servicii.

Accesul la cursurile de formare, este GRATUIT datorită cofinanţării oferite de FONDUL SOCIAL EUROPEAN.

Prin implementarea acestui proiect se promovează:
• Formarea profesională a personalului din sectorul sănătăţii pentru a asigura asimilarea de noi cunoştinţe şi tehnologie din domeniul neonatologiei;
• Furnizarea programelor de formare profesională pentru iniţiere în tehnologia informaţiilor şi comunicaţiilor (TIC);
• Utilizarea de instrumente moderne inovative de instruire (tehnologii de tip e-Learning) în vederea perfecţionării cunoştiinţelor medicale din domeniul neonatologiei.

Beneficiile aduse grupului ţintă constau în:
• dezvoltarea competenţelor şi îmbunătăţirea performanţelor în domeniul noilor cunoştinţe medicale cu efect direct în creşterea adaptabilităţii pe piaţa muncii prin intermediul cursurilor specifice si prin accesul la o tehnologie inovatoare (e-Learning) care, pe termen lung, va putea fi utilizată ca suport în dezvoltarea de cursuri online, cu efect direct în promovarea unei societăţi informaţionale;
• crearea unei reţele virtuale de cooperare între membrii grupului ţintă (prin platforma web dedicată proiectului) pentru facilitarea transferului de cunoştinţe medicale şi bune practici cât şi iniţierea procesului de consultare la distanţă între personalul din sectorul sănătăţii.

Partenerii noştrii în acest proiect sunt Universitatea de Medicină şi Farmacie "Gr.T.Popa" Iaşi, SIVECO Romania SA şi Colegiul Medicilor din România.

Pentru mai multe detalii şi informaţii referitoare la proiectul "Formarea profesională în domeniul neonatologiei şi promovarea utilizării noilor tehnologii pentru personalul din sectorul sănătăţii".

Persoana de contact:
Raluca Teodoru
PR Manager
raluca.teodoru@cred.ro