Conferinţă lansare proiect "Educaţia - Şansa de a-ţi scrie propriul viitor!" | SIVECO Romania

Conferinţă lansare proiect "Educaţia - Şansa de a-ţi scrie propriul viitor!"

Miercuri, Aprilie 23, 2014

Investeşte în oameni!
Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007- 2013 
Axa prioritară 2 – Corelarea învăţării pe tot parcursul vieţii cu piaţa muncii
Domeniul major de intervenţie 2.2 - Prevenirea şi corectarea părăsirii timpurii a şcolii
Titlu proiect: Educaţia - Şansa de a-ţi scrie propriul viitor!
Contract POSDRU: 162/2.2/S/140232Comunicat de presă

Conferinţă lansare proiect "Educaţia - Şansa de a-ţi scrie propriul viitor!"

Centrul Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională Maramureş, în parteneriat cu Centrul Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională Iaşi, cu SIVECO Romania S.A. şi cu Fida Solutions S.R.L. lansează proiectul "Educaţia - şansa de a-ţi scrie propriul viitor!", proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007- 2013, contract POSDRU: 162/2.2/S/140232.

Lansarea proiectului are loc în cadrul conferinţei de presă organizată în data de 24.04.2014, începând cu ora 10:00, la sediul Inspectoratului Şcolar Judeţean Maramureş din Baia Mare, str. Petofi Şandor, nr. 10-14.

Scopul evenimentului este de a informa părţile interesate privind activităţile ce urmează să se desfăşoare în cadrul proiectului.

Obiectivul general al proiectului este furnizarea competenţelor şi abilităţilor de bază necesare persoanelor care au părăsit timpuriu şcoala şi prevenirea fenomenului de părăsire timpurie a şcolii, în special pentru populaţia romă, persoanele cu dizabilităţi şi persoanele din mediul rural, precum şi alte categorii de grupuri vulnerabile. 

Durata de implementare a proiectului este de 18 luni. Grupul ţintă al proiectului este de 970 persoane.

Persoane de contact: 
  • Pop Marcela-Adriana, Manager proiect
  • Coroiu Adela-Lioara, director CJRAE Maramureş
  • Ambruş Cristina Smaranda, relaţii mass-media

Beneficiar: 
Centrul Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională Maramureş
Tel: 0262/211.228, Fax: 0262/211.227, cjraemm@yahoo.comwww.cjraemm.ro