Fundaţia Naţională a Tinerilor Manageri (FNTM) a finalizat proiectul strategic "Rural-Manager" | SIVECO Romania

Fundaţia Naţională a Tinerilor Manageri (FNTM) a finalizat proiectul strategic "Rural-Manager"

Luni, Mai 3, 2010

Bucureşti, 3 mai 2010 - Rural-Manager este implementat de FNTM (www.fntm.ro), în calitate de lider al consorţiului, în parteneriat cu organizaţiile Centrul de Training şi Dezvoltare al Asociaţiilor Angajatorilor din Bavaria - bfz gGmbh (www.bfz.de), S.C. SIVECO Romania SA (www.siveco.ro) şi Asociaţia Euro < 26 (www.euro26.ro).

Rural-Manager a fost selectat în cadrul Programului Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane - POSDRU, care e cofinanţat din Fondul Social European. Proiectul are o valoare de circa 8.85 milioane lei şi are Contractul de finanţare POSDRU/13/5.2/S/8.

Obiectivul general al proiectului Rural-Manager este dezvoltarea cunoştinţelor, abilităţilor şi comportamentului antreprenorial şi managerial modern pentru actuali sau viitori întreprinzători din mediul rural, în care, prin dezvoltarea propriilor afaceri, pot genera dezvoltare locală şi oportunităţi de ocupare în regiunile de dezvoltare Nord-Est, Centru şi Sud-Est.

Grupul ţintă al proiectului a fost compus din întreprinzători sau viitori întreprinzători din mediul rural, din cele 18 judeţe ale regiunilor de dezvoltare NE, Centru şi SE, cu vârsta peste 18 ani, absolvenţi de liceu sau şcoală profesională.

Rural-Manager a fost implementat pe o perioadă de 16 luni, fiind un proiect inovativ, de pregătire non-formală pentru actuali şi viitori întreprinzători din mediul rural. Toate activităţile proiectului s-au derulat conform calendarului de implementare, iar obiectivele asumate au fost depăşite.

De utilitatea acestui proiect au beneficiat 1576 persoane, actuali şi viitori întreprinzători din regiunile de dezvoltare Nord-Est, Centru și Sud-Est, obiectivul asumat fiind doar de 900 beneficiari. Statistica celor 1576 benefiari direcţi ai proiectului este structurată astfel: 562 sunt femei, 1206 sunt rezidenţi în mediul rural, 376 persoane ocupate în agricultură de subzistenţă, 779 întreprinzători/manageri, 16 persoane aparţinând grupurilor vulnerabile, dintre care 13 rromi şi 3 persoane cu dizabilităţi, 75 şomeri şi 173 persoane fizice autorizate.

În cadrul Rural-Manager au fost organizate 18 conferinţe locale, în fiecare judeţ din regiunile vizate, în lunile martie-aprilie 2009, în vederea promovării culturii manageriale şi motivării întreprinzătorilor pentru începerea unui proces de educaţie antreprenorială, în vederea imbunătăţirii performanţei, creşterii accesului la finanţare, însuşirii de bune practici şi idei de succes naţionale şi internaţionale, la care au participat 1413 actuali şi viitori intreprinzători.

Totodată, a fost realizată o cercetare cantitativă şi calitativă asupra nevoilor de formare şi consultanţă ale întreprinzătorilor şi a celor care doresc să iniţieze o afacere, în mediul rural din regiunile NE, Centru şi SE, la care au participat 942 de persoane. În urma acestei cercetări au fost realizate 942 chestionare aplicate, 30 de interviuri, 3 focus-grupuri și 3 brainstorming-uri. Rezultatele cercetării cantitative şi calitative au fost prezentate în broşura Antreprenoriat Rural, disponibilă pe site și tipărită în 1000 exemplare.

În cadrul proiectului s-a oferit consultanță personalizată unui număr de peste 395 persoane, prin intermediul a 18 consultanți organizați în 9 birouri regionale.

În urma oferirii de asistență personalizată, obiectivele proiectului au fost depășite, reușindu-se obținerea unor rezultate practice concrete în pregătirea și depunerea de cereri de finanțare în vederea accesării de către beneficiari a fondurilor nerambursabile.

De exemplu, dintre proiectele depuse de beneficiari au fost deja contractate 9 proiecte pe următoarele domenii de finanțare: POSDRU - FSE, PNDR - FEADR, POR - FEDR, Programul National multinanual pe perioada 2002-2012 pentru sustinerea mestesugurilor si artizanatului si Programul de împădurire a terenului agricol degradat, derulat de Administrația Fondului pentru Mediu.

17 cereri de finanțare se află încă în evaluare pe măsurile 112, 121, 141, 312, 313 si 431 din cadrul PNDR - FEADR.

Totodată au existat și actuali și viitori întreprinzători care au beneficiat de asistență personalizată în obținere de finanțare pentru investiții, conceperea unui plan de afaceri, dezvoltarea afacerilor, marketing, prin proiect cumulandu-se peste 980 de fișe de consultanță.

În cadrul proiectului, au fost furnizate servicii de instruire, consiliere şi sprijin pentru manageri, mici sau viitori întreprinzători (selectaţi în urma conferinţelor), prin intermediul unui portal inovativ - instrument integrat, ce a conţinut: o platforma de e-Learning, consultanţă şi networking, o platformă e-business de promovare a produselor şi serviciilor beneficiarilor şi un site al proiectului ce s-a constituit într-un centru de resurse în continuă dezvoltare, la dispoziţia participanţilor şi primarilor din mediul rural (www.ruralmanager.ro), cu peste 73.000 de pagini vizualizate. O consecinţă a dezvoltării acestui instrument a fost crearea unei reţele de cooperare între beneficiarii proiectului, pentru facilitarea transferului de bune practici şi iniţierea de parteneriate între aceştia.

În perioada august 2009 - martie 2010, au beneficiat de educație managerială 401 cursanți ai "Programului de instruire managerială și consultanță Rural-Manager" Cursanții au participat la sesiuni de instruire tradițională față în față și la instruire pe platforma AeL. Disciplinele studiate în cadrul programului pe platforma AeL sunt: Management strategic, Management financiar, Management de proiect, Plan de afacere, Inițiere IT pentru afaceri. Disciplinele au fost structurate în cadrul a 11 Pachete de instruire, cuprinzând 627 de momente de învățare și 15 teste online. Cursanții au schimbat aproximativ 2000 de mesaje pe platformă, fiecare cursant petrecând in medie 204,6 ore pe platformă.

În vederea absolvirii, 374 de cursanți au promovat 15 teste aferente celor 5 discipline și 369 au realizat un proiect aplicativ pentru rezolvarea unei probleme întâmpinate în inițierea sau dezvoltarea afacerii proprii. Pentru a marca finalizarea proiectului si premierea absolvenţilor s-au realizat 3 conferinţe de diseminare a rezultatelor proiectului în rândul a peste 300 de beneficiari şi membri ai echipei de proiect.

Considerăm că Rural-Manager este un proiect de succes, prin implementarea căruia s-au depășit ţintele asumate. În urma acestui proiect, FNTM va rămâne cu o rețea de consultanţi care vor atrage noi clienţi pentru acest model alternativ de formare și consultanţă. Avem cadrul creat, cursurile proiectate, o bază de date însemnată, un portal de afaceri și o reţea de networking sudată. Proiectul este conceput să se îmbunătăţească și să se dezvolte după finalizarea finanţării.

Mai multe informatii despre Fundaţia Naţională a Tinerilor Manageri (FNTM) puteti afla de pe site-ul www.fntm.ro.