Demararea activităţilor privind îmbunătăţirea instrumentelor de consiliere profesională şi mediere a muncii în proiectul CompEtent | SIVECO Romania

Demararea activităţilor privind îmbunătăţirea instrumentelor de consiliere profesională şi mediere a muncii în proiectul CompEtent

Joi, Februarie 26, 2015

 

 

Proiect cofinanţat din Fondul Social European
Prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013
Investeşte în oameni!

Vaslui, 26 februarie 2015

Demararea activităţilor privind îmbunătăţirea instrumentelor de consiliere profesională şi mediere a muncii în proiectul CompEtent

Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă Vaslui, în calitate de beneficiar, în parteneriat cu A.J.O.F.M. Botoşani, A.J.O.F.M. Timiş, A.J.O.F.M. Argeş, A.J.O.F.M. Bacău, A.J.O.F.M. Buzău, A.J.O.F.M. Tulcea, A.J.O.F.M. Vrancea, Asociaţia Aproape de Tine – Iaşi, Asociaţia Comunitară de Unitate şi Mediere şi SIVECO România SA, continuă în al doilea an de implementare Activitatea A.7. – “Studiu privind impactul proiectului la nivelul judeţelor implicate”, activitate desfaşurată în cadrul proiectului "CompEtent - dezvoltarea competenţelor angajaţilor SPO pentru creşterea Calităţii şi Eficienţei serviciilor furnizate".

Activitatea 7 “Studiu privind impactul proiectului la nivelul judeţelor implicate”, constă în elaborarea unui studiu care va măsura impactul serviciilor furnizate de personalul Serviciului Public de Ocupare, în urma dezvoltării competenţelor acestuia prin programele de specializare organizate în cele patru regiuni. Începând cu luna martie 2015, se va aplica unui eşantion de 100 clienţi, care apelează la serviciile oferite de cele opt instituţii publice partenere în proiect, un chestionar realizat de experţii studiu impact şi care va fi aplicat de experţii de implementare ai partenerilor SPO. Chestionarul va evalua, după centralizarea şi interpretarea rezultatelor, calitatea serviciilor prestate clienţilor Serviciului Public de Ocupare, după ce aceştia au urmat unul din cele opt programe de formare.

Începând cu luna februarie a acestui an, a fost demarată şi Activitatea 6 a proiectului - “Îmbunătăţirea instrumentelor de consiliere profesională şi mediere a muncii” activitate în care sunt implicaţi şi partenerii din cele opt instituţii publice aparținând SPO. În etapa preliminară a Activităţii 6 se urmăreşte identificarea instrumentelor de consiliere şi mediere aplicate clienţilor serviciilor oferite de SPO iar rezultatele se vor materializa în propuneri noi şi imbunătăţiri ale instrumentelor de consiliere şi mediere.

Identificarea instrumentelor de consiliere şi mediere, în prima fază, se va face la nivelul fiecărui partener SPO, prin culegerea de informaţii referitoare la portofoliul de instrumente de analiză-prelucrare date statistice, mediere, consiliere individualizată şi centrată pe client la nivelul fiecărei agenţii. Informaţiile vor fi utile în elaborarea unui studiu, instrumentele statistice vor fi adresate grupului ţintă implicat în proiect.

Proiectul este cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 "Investeşte în oameni!", Axa prioritară 4 "Modernizarea Serviciului Public de Ocupare", Domeniul major de intervenţie 4.2 "Formarea personalului propriu al SPO".

Cursanții, precum și alte persoane interesate, au posibilitatea înregistrării pe site-ul proiectului www.proiectcompetent.ro, pentru a fi informați despre cursuri și despre stadiul implementării proiectului.

Filipescu Sergiu – expert comunicare şi promovare proiect

Asociaţia Comunitară de Unitate şi Mediere Vaslui
email: asociatie.vaslui@gmail.com; www.proiectcompetent.ro