A început înscrierea cadrelor didactice care vor participa la proiectul "Profesorul - creator de soft educaţional" | SIVECO Romania

A început înscrierea cadrelor didactice care vor participa la proiectul "Profesorul - creator de soft educaţional"

Marţi, Iulie 13, 2010

Investeşte în oameni !
FONDUL SOCIAL EUROPEAN
Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 - 2013
Axa prioritară 1 "Educaţia şi formarea profesională în sprijinul creşterii economice şi dezvoltării societăţii bazate pe cunoaştere"
Domeniul major de intervenţie 1.3 "Dezvoltarea resurselor umane în educaţie şi formare profesională"
Titlul proiectului: PROFESORUL - CREATOR DE SOFT EDUCAŢIONAL
Numărul de identificare al contractului: POSDRU/57/1.3/S/34533

Înscrierea la aceste cursuri - care sunt gratuite - se face până la 15.08.2010 pe portalul http://profesorulcreator.siveco.ro

Bucureşti, 13 iulie 2010 - Proiectul educaţional "Profesorul - creator de soft educaţional", având ca beneficiar Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului şi SIVECO Romania SA în calitate de partener, a intrat în linie dreaptă!

Obiectivul proiectului constă în elaborarea şi implementarea unui program de formare continuă pentru 1.500 de cadre didactice din învăţământul preuniversitar, în vederea dezvoltării competenţelor privind realizarea propriilor aplicaţii de soft educaţional şi îmbunătaţirea capacităţii de a utiliza metode interactive de predare-învăţare.

Înscrierea cadrelor didactice în vederea selecţiei celor care vor beneficia de programul de formare "PROIECTAREA SOFT-ULUI EDUCAŢIONAL", dezvoltat în cadrul proiectului, va fi realizată pe portalul proiectului: http://profesorulcreator.siveco.ro, până la data de 15.08.2010, urmând ca rezultatele selecţiei să fie comunicate până la data de 31.08.2010.

Cursurile încep în octombrie 2010, durează 89 de ore şi sunt gratuite.

Persoanele care doresc să se înscrie în acest program trebuie să îndeplinească următoarele condiţii: să fie profesori la o unitate de învăţământ preuniversitar, să aibă bune abilităţi de utilizare a calculatorului (dovedite prin diplome, atestate, adeverinţe), să aibă spirit inovativ şi experienţă didactică. Se va promova în mod deosebit participarea tinerilor absolvenţi, a femeilor şi a cadrelor didactice care activează în mediul rural.

Absolvenţii programului de formare, ce va fi susţinut de 80 de formatori, vor primi atestate profesionale purtătoare de credite transferabile (25) şi diplome care să confere statutul de creator de soft educaţional.

Prin utilizarea la clasă a aplicaţiilor de soft educaţional, dezvoltate de către profesori în colaborare cu elevi pasionaţi de informatică, sporeşte interesul pentru studiu, se dezvoltă abilităţile de lucru cu calculatorul şi este facilitată înţelegerea fenomenelor.

Proiectul realizat în cadrul parteneriatului dintre Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului şi SIVECO Romania SA, contribuie la atingerea obiectivelor specifice Axei Prioritare nr. 1 din POS DRU 2007-2013 prin îmbunătăţirea accesului la educaţie şi formare continuă modernă şi de calitate.