Industria Oil Gas asimilează treptat produsele informatice profesionale | SIVECO Romania

Industria Oil & Gas asimilează treptat produsele informatice profesionale

Marţi, August 12, 2008

Industria petrolieră românească este influenţată în mod benefic de modernizarea şi restructurarea activităţii economice din acest sector. Rolul major al acestei industrii în echilibrul economic al fiecărei ţări a determinat, în ultimii ani, măsuri radicale de înnoire a instrumentelor de lucru pe care se sprijină  această ramură industrială.

“Sectorul Oil & Gas prezintă o serie de particularităţi privind fluxurile operaţionale, deosebindu-se profund de orice altă formă de organizare economică. Vorbim, practic, de un complex de activităţi proprii acestui domeniu, pornind de la cele de explorare, foraj, extracţie, şi ajungând până la cele de procesare şi transport. Prin natura obiectului lor de activitate, companiile cu profil petrolier au nevoie să urmărească un set clar de operaţiuni de lucru, stabilite după criterii stricte, şi să se integreze, din punct de vedere funcţional, într-un sistem unitar. În acest scop, soluţiile informatice dezvoltate de SIVECO Romania realizează, cu maximă economie de timp şi resurse, automatizarea şi standardizarea principalelor procese din practica companiilor petroliere”, declară Mihaela Baciu, Cluster Manager Oil &Gas, în cadrul SIVECO Romania.

O companie petrolieră reprezentativă are, de regulă, capacitatea de a acoperi toate activităţile importante - foraj, extracţie, procesare, distribuţie – la care se adaugă activităţile auxiliare, derivate din obiectul principal de activitate. O altă caracteristică esenţială a companiilor petroliere constă în faptul că aria de acţiune a acestora este, de obicei, foarte extinsă, acoperind uneori chiar mai multe ţări. Prin urmare, managementul unei asemenea organizaţii este deosebit de complex, necesitând gestionarea unui volum uriaş de informaţii şi procese. Pentru prelucrarea, interpretarea şi evaluarea acestor date, rezultate din activităţile specifice domeniului petrolier, companiile de profil apelează, în momentul de faţă, la produse informatice profesionale de suport.

Activităţile de bază din industria de petrol şi gaze se realizau, iniţial, cu ajutorul unor aplicaţii informatice disparate (contabilitate, gestiunea materialelor, evidenţa personalului etc.). În prezent,  soluţiile informatice utilizate în cadrul acestei verticale industriale au evoluat către sisteme integrate de suport al activităţilor tehnice şi de business. Modernizarea industriei româneşti de petrol şi gaze este în mod direct legată de gradul de asimilare a  noutăţilor IT&C. Creşterea nivelului de automatizare şi de informatizare a echipamentelor şi instalaţiilor specifice acestui profil garantează creşterea productivităţii, reducerea pierderilor, diversificarea serviciilor oferite de staţii, creşterea volumului de vânzări per salariat, precum şi reducerea cheltuielilor necesare pentru întregul lanţ de activităţi (transport, distribuţie, comercializare). Toate aceste obiective devin tangibile cu ajutorul sistemului informatic SIVECO Applications. Acest produs software performant unifică şi integrează întregul ansamblu de operaţiuni desfăşurate la nivelul companiei, performanţele sale fiind validate de companii reprezentative din domeniul petrolier, precum şi din domeniul extracţiei, prelucrării şi distribuţiei gazelor naturale. SIVECO Romania pregăteşte, în prezent, lansarea unui nou produs, Managementul Deşeurilor, complet integrat în pachetul SIVECO Applications. Noua componentă va putea face parte din planurile de acţiune ale oricărei organizaţii generatoare de deşeuri, inclusiv ale companiilor din zona Oil&Gas.”, a adăugat Mihaela Baciu .

Industria românească de petrol şi gaze dovedeşte o mobilitate crescută, fiind din ce în ce mai receptivă la noutăţile tehnologice şi informatice validate de practica internaţională. Principalii jucători din industria petrolieră autohtonă beneficiază, în prezent, de instrumente IT avansate, cu performanţe comparabile cu cele ale produsele similare de pe piaţa europeană. Implicarea SIVECO Romania în informatizarea acestei verticale industriale este certificată de o suită de implementări de succes la importante companii care activează în acest domeniu.