Informatizarea administraţiei publice limitează birocraţia | SIVECO Romania

Informatizarea administraţiei publice limitează birocraţia

Joi, Noiembrie 27, 2008

Efectele informatizării constau, în esenţă, în fluidizarea şi simplificarea proceselor de lucru. În administraţie, un domeniu cu implicaţii majore în plan social, reconfigurarea infrastructurii informatice este responsabilă de o serie de schimbări benefice în derularea procesului administrativ. 

Administraţia publică românească se află, la acest moment, în primele etape al unui amplu proces de transformare. O importantă componentă a acestei transformări o reprezintă implementarea  celor mai recente tehnologii IT&C. 

“Prin natura activităţii lor, responsabilii din administraţie sunt angrenaţi într-o serie de activităţi repetitive, care favorizează blocajele şi întârzierile în soluţionarea dosarelor. Pentru a escalada aceste neajunsuri, SIVECO Romania propune instituţiilor din sectorul public o suită de aplicaţii informatice care minimizează timpul de răspuns al funcţionarilor la solicitările cetăţenilor. Ceea ce realizează practic aceste instrumente IT performante este unificarea şi gestionarea coerentă a informaţiilor şi datelor vehiculate în instituţiile administraţiei publice”, este de părere Cristina Iţcuş, Cluster Manager eGovernment în cadrul SIVECO Romania. 

Randamentul practicienilor din administraţie este în mod direct legat de utilizarea curentă a aplicaţiilor informatice de suport al activităţilor. Odată cu adoptarea mijloacelor IT moderne, instituţiile publice din România şi-au îmbunăţit vizibil perrformanţele, beneficiind, în prezent, de o mai mare disponibilitate a resurselor şi a serviciilor adresate cetăţenilor. 

„Instituţiile publice şi-au automatizat deja o parte din operaţiuni, propunându-şi să devină mai deschise şi mai transparente în relaţia cu publicul. Informatizarea administraţiei publice este, însă, un proces complex şi de durată, care necesită o abordare etapizată. Guvernarea electronică la nivelul instituţiilor publice, prin intermediul aplicaţiilor informatice moderne, este dovada că administraţia românească a evoluat sub toate aspectele. Din punct de vedere informatic, putem spune că cele mai importante progrese au constat în investiţiile în infrastructură, extinderea conexiunii Internet şi implementarea de sisteme informatice integrate. Prin rularea aplicaţiilor IT oferite de SIVECO Romania, instituţiile publice au posibilitatea de a oferi contribuabililor servicii superioare calitativ. Prin funcţionalităţile SIVECO Applications, sistemul integrat reprezentativ din portofoliul propriu, SIVECO  Romania contribuie la creşterea accesibilităţii serviciilor administrative, conectând funcţionarii la o bază de date unică, ce permite un flux simplificat, rapid şi eficient al proceselor administrative”, a adaugat Cristina Iţcuş. 

Prin utilizarea unui model informatic unitar, instituţiile administraţiei beneficiază de standardizarea regulilor şi procedurilor administrative uzuale. Obiectivul central al informatizării administraţiei continuă să fie accesul larg şi nediscriminatoriu al cetăţenilor la servicii publice de calitate. Ca efect vizibil imediat pentru contribuabili, informatizarea va conduce la reducerea tarifelor pentru serviciile prestate populaţiei, prin diminuarea costurilor de operare şi personal.