Instrumente suport pentru dezvoltarea competenţelor în cadrul companiilor | SIVECO Romania

Instrumente suport pentru dezvoltarea competenţelor în cadrul companiilor

Miercuri, Octombrie 7, 2009

Proiectul COMAVET îi ajută pe manageri să evalueze corect nevoile de pregătire ale angajaţilor.

Bucureşti, 7 octombrie 2009 - Evaluarea cunoştinţelor şi a deprinderilor dobândite în mod informal este un proces continuu care ajută patronii să gestioneze şi să folosească mai eficient resursele umane.

Conceptul de Life Long Learning este susţinut şi implementat de companiile mari care dispun de resurse, în timp ce la nivelul firmelor mici si mijlocii (IMM) se generalizează adâncirea decalajului dintre nevoile de pregătire continuă ale angajaţilor şi posibilităţile tot mai reduse ale angajatorilor.

Proiectul COMAVET se adresează cu preponderenţă sectorului IMM unde este necesară dezvoltarea unui set de instrumente practice care să asiste managerii în conturarea nevoilor de pregătire sau aprofundare a cunoştinţelor pentru toţi angajaţii.

Concentrarea atenţiei către firmele de dimensiuni mici şi medii este cu atât mai importantă cu cât la acest nivel există o proporţie covârşitoare de angajaţi care au beneficiat de o pregătire iniţială minimă. Astfel se creează legătura şi cu cea de-a doua dimensiune a proiectului, şi anume conceperea unui sistem de management a competenţelor pentru şcolile de meserii, adică acele instituţii de învăţământ care asigură pregătirea profesională iniţială şi continuă.

Dar ce presupune evaluarea competenţelor? Evaluarea competenţelor profesionale obţinute pe alte căi decât cele formale este procesul de colectare a dovezilor de competenţă şi judecarea lor în raport cu cerinţele standardului ocupaţional.

Proiectul COMAVET oferă tuturor instituţiilor europene un set nou si util de instrumente pentru definirea, măsurarea şi managementul competenţelor. Ţinta principală este identificarea acelor produse inovative utilizate de marile companii şi transferul lor către instituţiile de învăţământ tehnic sau economic în vederea dezvoltării pachetului de instrumente adresat managementului şi implicit a creşterii calităţii sistemului educaţional. Cooperarea cu sectorul IMM va asigura susţinerea acestuia în domeniul dezvoltării controlate a competenţelor şi creşterea competitivităţii la nivel european.

"Contribuţia companiei SIVECO Romania se axează pe dezvoltarea soluţiei informatice pentru administrarea testelor care măsoară cele 3 paliere ale competenţei: P - Profesională, I - Inovativă, S - Socială. Totodată, SIVECO Romania se constituie într-un centru pilot de testare a produselor selectate", a declarat Mihai Stanca, responsabil de proiect, în cadrul SIVECO Romania.

Proiectul COMAVET are ca parteneri PD Consult, Danemarca (coordonator de proiect), CCC Central College of Commerce, Scoţia, Şcoala Naţională de Studii Politice şi Administrative, România, SIVECO Romania, EUC Nord, Danemarca şi este finanţat prin programul european Leonardo da Vinci, Contract: LLP-LdV-ToI/2007/713, având un buget de 193 096 euro.

Website-ul proiectului: www.comavet.eu.