Învăţaţi lucruri noi la serviciu? E timpul să le puneţi în valoare! | SIVECO Romania

Învăţaţi lucruri noi la serviciu? E timpul să le puneţi în valoare!

Vineri, August 14, 2009

Proiectul AVE Exemplo, în care SIVECO Romania este partener, urmăreşte să stabilească metode de recunoaştere a competenţelor dobândite prin moduri informale de învăţare.

Bucureşti, 14 august 2009 - Dobândirea de noi abilităţi este esenţială pentru găsirea unui loc de muncă, în condiţiile în care numărul şomerilor a ajuns în ţările membre ale Uniunii Europene la peste 21,5 milioane (potrivit Oficiului de Statistică al Comunităţii Europene, EuroStat).

Statele membre trebuie să asigure prin sistemele lor de educaţie, dar şi prin învăţarea continuă, competenţe de bază pentru fiecare cetăţean activ.

Proiectul european AVE Exemplo, în care SIVECO Romania este partener, are ca obiectiv certificarea competenţelor dobândite în mod informal în timpul serviciului.

Proiectul are în vedere nevoile mediului de afaceri, astfel încât competenţele acumulate prin moduri informale de învăţare, corelate cu cele existente să poată rezolva problemele curente care apar în cadrul organizaţiilor.

"Ave exemplo" înseamnă mijloace de evaluare a competenţelor dobândite informal într-un cadru organizat, vizibilitatea şi valorificarea acestei experienţe.

În cadrul acestui proiect, SIVECO Romania va asigura rapoarte de ţară referitoare la Sistemul Naţional de Învăţământ Vocaţional, chestionare despre starea evaluării angajaţilor în companii şi nevoia lor de instruire, precum şi un e-portofolio pilot.

Proiectul este cofinanţat de European "Lifelong Learning Programme 2007-2013", Leonardo da Vinci. Autoritatea Contractantă este Comisia Europeană, coordonatorul proiectului fiind Turkish Employers'Association of Metal Industries. Bugetul total alocat este de 399.870 euro, durata implementării proiectului fiind de 21 luni (decembrie 2007 - noiembrie 2009).

Obiectivul general al programului sectorial Leonardo da Vinci este creşterea numărului nou angajaţilor la cel puţin 80 000 pe an.

Partenerii proiectului sunt bfz o.p.s.,Cehia; Research Institute for VET, Germania;
ESTA Bildungswerk, Germania; ASSET TECHNOLOGY Ltd., Grecia; ESTA Consulting Education and Training Services Co. Ltd., Germania; MESS Training Foundation, Turcia.

Site-ul proiectului este www.aveexemplo.org