INVITATIE conferinta de lansare a proiectulul strategic “A.C.I.P. - Asigurarea egalitatii de sanse pe piata muncii pentru femeile din regiunile de dezvoltare Bucuresti - Ilfov, Centru si Nord - Est prin Calificare, Initiere si Perfectionare” | SIVECO Romania

INVITATIE conferinta de lansare a proiectulul strategic “A.C.I.P. - Asigurarea egalitatii de sanse pe piata muncii pentru femeile din regiunile de dezvoltare Bucuresti - Ilfov, Centru si Nord - Est prin Calificare, Initiere si Perfectionare”

Luni, Iunie 23, 2014

Proiect cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013
"Investeste in oameni!"

Axa prioritara nr.6 "Promovarea incluziunii sociale"
Domeniul major de interventie 6.3 ”Promovarea egalitatii de sanse pe piata muncii"
Titlu proiect "A.C.I.P. - Asigurarea egalitatii de sanse pe piata muncii pentru femeile din regiunile de dezvoltare Bucuresti - Ilfov, Centru si Nord-Est prin Calificare, Initiere si Perfectionare"

INVITATIE

Invitatie conferinta de lansare a proiectulul strategic POSDRU/144/6.3/S/130106 cu titlul "A.C.I.P. - Asigurarea egalitatii de sanse pe piata muncii pentru femeile din regiunile de dezvoltare Bucuresti - Ilfov, Centru si Nord - Est prin Calificare, Initiere si Perfectionare"Proiect cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial  pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013, „Investeste in oameni!”, Axa prioritara nr.6  “Promovarea incluziunii sociale“, Domeniul major de interventie 6.3  ”Promovarea  egalitatii de sanse pe piata muncii”, care va avea loc in data de 26.06.2014, ora 13, Hotel Continental Forum Sibiu, Piata  Unirii, nr.10, SIBIU.

PATRONATUL ROMAN, cu sediul in localitatea Bucuresti, strada Luigi Galvani, nr.17 - 19, sector 2, in calitate de Beneficiar al proiectul "A.C.I.P. - Asigurarea egalitatii de sanse pe piata muncii pentru femeile din regiunile de dezvoltare Bucuresti - Ilfov, Centru si Nord-Est prin Calificare, Initiere si Perfectionare", parteneri nationali: Universitatea “Lucian Blaga” din Sibiu, SC SIVECO Romania SA si ASOCIATIA PENTRU TINERET FIDELITAS Miercurea Ciuc au deosebita onoare de a va invita la evenimentul de lansare a proiectului derulat in cadrul contractului incheiat cu AM POSDRU prin Organismul Intermediar Regional (OIR) pentru Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane - Regiunea Vest.

Proiectul isi propune ca obiectiv general, cresterea oportunitatilor de angajare a femeilor si acces egal la piata locurilor de munca prin participarea acestora la programele de formare continua si prin promovarea unor masuri de asigurare a egalitatii de sanse. Activitatile proiectului contribuie la realizarea obiectivului general POS DRU - "Sanse egale si respect", cuprinzand campanii de informare, cursuri de formare profesionala, evaluarea si certificarea competentelor dobandite, avand rolul de a genera efecte pozitive pe termen lung pentru grupul tinta - in actiunea de integrare pe piata muncii.

Prin activitatile specifice propuse a se realiza si prin rezultatele anticipate ca urmare a implementarii proiectului, in cele trei regiuni de dezvoltare se vor desfasura 72 de seminarii la care vor participa 1440 de persoane; dintre acestea un numar de 1100 femei vor avea posibilitatea sa opteze pentru programele de calificare/recalificare, initiere/specializare/perfectionare si egalitate de sanse.

Parteneriatul isi propune sa promoveze conceptul de abordare integrata, in sensul incorporarii principiului egalitatii de sanse intre femei si barbati si al eliminarii disparitatilor de gen si a discriminarilor pe motive de gen in derularea programelor de instruire.  

Evenimentul de lansare a proiectului se va incheia cu un dineu de lucru, care va ocaziona discutii libere intr-un mediu informal, destins.   

Va rugam sa confirmati participarea dumneavoastra pana la data de 23.06.2014, adresa de e-mail: office@patronatulroman.ro; telefon 0720.875.108, in care sa mentionati numele/prenumele dvs. si organizatia pe care o reprezentati.

Gheorghe NAGHIU, Presedinte PATRONATUL ROMAN
Ingrid Serenela MOLDOVEANU, MANAGER PROIECT