Conferinţa de lansare a proiectului: "Cel mai bun viitor pe piaţa muncii” | SIVECO Romania

Conferinţa de lansare a proiectului: "Cel mai bun viitor pe piaţa muncii”

Luni, Iulie 7, 2014


ANUNŢ DE PRESĂ

Asociaţia Tânărul Fermier, organizaţie non-guvernamentală non-profit, înfiinţată în 1997 şi activă la nivel naţional, în parteneriat cu Universitatea Bioterra Bucureşti şi cu S.C. SIVECO România S.A. vă invită să participaţi la Conferinţa de lansare a proiectului: "Cel mai bun viitor pe piaţa muncii".

Evenimentul va avea loc în ziua de marţi, 8 iulie 2014, orele 11.00 (înregistrarea participanţilor se va face cu începere de la ora 10.30), în sala de conferinţe a Restaurantului GINGER, din Calea Griviţei, nr. 194, sector 1, Bucureşti.

Vor participa alături de echipa de proiect reprezentanţi ai partenerilor, precum şi beneficiari, reprezentanţi guvernamentali şi parlamentari, reprezentanţi ai comunităţii academice, reprezentanti ai mediului economic şi ai societăţii civile (ONG-uri, asociaţii sindicale şi patronale, organizaţii studenţeşti, mass-media).

Proiectul este cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 şi se înscrie pe Axa prioritară 2 „Corelarea învăţării pe tot parcursul vieţii cu piaţa muncii” – Domeniul major de intervenţie 2.1 „Tranziţia de la şcoală la viaţa activă” prin contractul POSDRU/161/2.1/G/142009.

Scopul proiectului este demararea şi sprijinirea inserţiei pe piaţa muncii (sau motivarea continuării studiilor) pentru un număr de 360 de studenţi din regiunea Bucureşti – Ilfov prin servicii de consiliere şi orientare profesională şi stagii de practică susţinute de utilizarea tehnologiilor informaţiei moderne.

Referinţe despre noi:

  • Asociaţia Tânărul Fermier este o organizaţie non-guvernamentală non-profit, activă la nivel naţional, iniţiatoare a proiectului de lege privind „susţinerea tinerilor care se stabilesc în mediul rural”, care a devenit mai târziu Legea nr. 646/2002.
  • Universitatea Bioterra Bucureşti, reputată instituţie de învăţământ superior şi de cercetare, este deţinătoarea unei baze materiale de excepţie, cu laboratoare, spaţii de cercetare şi unităţi de practică dotate cu aparatură de înaltă performanţă, inclusiv centre de practică agroturistică în proprietate proprie în ţară şi în străinătate.
  • S.C. SIVECO România S.A. este unul dintre cei mai mari furnizori de soluţii de tip e-Learning din lume şi totodată lider al caselor de software din România. În prezent, soluţiile oferite de acesta sunt utilizate de 1.500 de clienţi din 26 de ţări de pe 4 continente.

Vă rugăm să confirmaţi prezenţa la Conferinţa de lansare a proiectului "Cel mai bun viitor pe piaţa muncii" printr-un e-mail la adresa tineriifermieri@gmail.com.

Vă aşteptăm!

Manager de proiect: Marian Vişu-Iliescu, Preşedinte Asociaţia Tânărul Fermier
tel.: 0725.046.044, fax: 021-317733,
E-mail:visuiliescu@yahoo.com; ineriifermieri@gmail.com

Expert comunicare: Monica Ghiurco,
Tel: 0786.260.624, E-mail: tineriifermieri@gmail.com