Invitaţie înscriere cursuri organizate în cadrul proiectului "EVA - Era Valorificării Antreprenoriatului feminin" | SIVECO Romania

Invitaţie înscriere cursuri organizate în cadrul proiectului "EVA - Era Valorificării Antreprenoriatului feminin"

Joi, Februarie 14, 2013

Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial
Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013
Axa prioriară 6 "Promovarea incluziunii sociale"
Domeniul major de intervenţie 6.3 "Promovarea egalităţii de şanse pe piaţa muncii"
Nr. de identificare al contractului: POSDRU/97/6.3/S/63236 

Invitaţie înscriere cursuri organizate în cadrul proiectului "EVA - Era Valorificării Antreprenoriatului feminin"

Avem plăcerea de a vă invita să vă înscrieţi la unul din cursurile care se vor organiza în cadrul proiectului "EVA-Era Valorificării Antreprenoriatului feminin", proiect derulat de către GIE - Grupul pentru Integrare Europeană în parteneriat cu SIVECO Romania S.A., ADAF - Asociaţia pentru Dezvoltarea Antreprenoriatului Feminin, Fundaţia PAEM ALBA, Administraţia Naţională a Penitenciarelor din România, PFAIPMM-MB - Patronatul Femeilor de Afaceri al Întreprinderilor Private Mici şi Mijlocii din Municipiul Bucureşti, Camera de Comerţ Industrie şi Agricultură Suceava, ADES - Asociaţia de Dezvoltare Economico-Socială, Reseau Europeen Tandem Plus.

Proiectul "EVA - Era Valorificării antreprenoriatului feminin" este co-finanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013, Axa prioritară 6 „Promovarea incluziunii sociale”, Domeniul major de intervenţie 6.3 "Promovarea egalităţii de şanse pe piaţa muncii".

Obiectivul general al Proiectului îl reprezintă Promovarea egalităţii de şanse şi facilitarea accesului pe piaţa muncii pentru 1480 de femei din care 1400 aparţinând unor grupuri vulnerabile, din patru regiuni de dezvoltare ale României, prin programe de formare specifice în scopul dobândirii abilităţilor antreprenoriale şi dezvoltării propriei afaceri şi prin calificare în meserii potrivit nevoilor pieţei şi grupului ţintă.

Cursul la care va invităm să vă înscrieţi este GRATUIT şi se va desfasură începând cu luna martie 2013, în mai multe sesiuni de formare, care se vor organiza în Bucureşti pentru participantele din Regiunea Bucureşti – Ilfov (municipiul Bucureşti şi judetul Ilfov).

Organizatorii cursurilor sunt SIVECO Romania S.A.

Programul de Competenţe informatice (Iniţiere în Tehnologia Informaţiei) va fi susţinut de către experţii SIVECO Romania, are o durată de 65 ore şi este structurat după cum urmează:

  • pregătire teoretică: 18 ore
  • pregătire practică: 47 ore

Programul conţine 7 module şi se va derula la nivelul unor grupe de studiu alcătuite din căte 14 persoane, după următorul program:

Pentru acest program se admit candidate cu studii medii sau superioare.

Cursul este autorizat CNFPA şi se finalizează cu un certificat de absolvire recunoscut la nivel naţional.

Datele sesiunilor de formare se vor anunţa după formarea grupelor de studiu.

CRITERII DE SELECŢIE: Sunt invitate să se înscrie la programele de formare femei care se află într-una dintre categoriile prioritare pentru proiect:

  • femei peste 45 de ani
  • tinere şomere (24 ani inclusiv).

Criteriile de selecţie menţionate au acelaşi grad de prioritizare.

Selecţia se va efectua în limita locurilor anunţate pentru fiecare program de formare, pe principiul PRIMUL VENIT – PRIMUL SERVIT.

În vederea înscrierii se va pregăti dosarul de înscriere. Documentele componente vor fi transmise scanate în format .pdf şi arhivate (în format .zip sau .rar) pe adresa de e-mail manuela.enache@siveco.ro şi alexandra.roman@siveco.ro

Dosarul de înscriere va conţine următoarele documente:

  • Formular de înscriere (formular ataşat)
  • Copie dupa diploma de studii a ultimei instituţii de învăţământ absolvite
  • Copie dupa Cartea de identitate
  • Declaraţie de consimţamânt privind prelucrarea datelor cu caracter personal (formular ataşat)
  • Declaraţie de apartenenţă la grupul ţintă (formular ataşat).

Vă mulţumim pentru disponibilitatea de a participa la cursurile care vor fi organizate în cadrul proiectului nostru şi asteptăm cu interes înscrierile Dvs.

Informaţiile suplimentare se pot solicita prin transmiterea unui e-mail la adresa manuela.enache@siveco.ro şi alexandra.roman@siveco.ro.

Mai multe detalii despre proiect găsiţi pe portalul www.evaf.ro