Proiectul românesc GREEN în finala prestigiosului concurs European IT Software Excellence Awards

Proiectul românesc GREEN în finala prestigiosului concurs European IT & Software Excellence Awards

Joi, Februarie 13, 2014

România primeşte recunoaşterea internaţională pentru eficientizarea procesului de migraţie a forţei de muncă în străinătate

În cadrul concursului European IT & Software Excellence Awards 2014 proiectul GREEN, destinat persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă în străinătate, s-a calificat printre finalişti la categoria "Information & Document Management". Proiectul a fost realizat în întregime cu know-how şi tehnologie românească, fiind implementat la Agenția Natională pentru Ocuparea forței de Muncă (ANOFM), în parteneriat cu SIVECO Romania.

GREEN, a cărui denumire completă este "Gestionarea eficientă a resurselor în vederea îmbunătăţirii calităţii serviciilor oferite persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă, dar şi de economisire a resurselor naturale", foloseşte un sistem informatic performant pentru managementul documentelor bazat pe produsul SIVADOC, creat de SIVECO Romania. Proiectul are la bază un contract semnat de ANOFM care a fost finanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, contract nr POSDRU/94/4.1/S/61173.

SIVADOC este un sistem informatic performant pentru managementul documentelor şi al fluxurilor de lucru. Acesta permite gestiunea centralizată a documentelor, generarea de documente pe bază de şabloane şi transmiterea automată pe fluxuri de lucru. Utilizatorii pot accesa foarte rapid informații actualizate privind stadiul documentelor, pot stabili termene limită în funcţie de tipul documentelor şi pot primi alerte privind activităţile în derulare. Pentru arhivarea documentelor, sistemul permite scanarea şi organizarea arhivei de documente, inclusiv prin utilizarea codurilor de bare.

Soluția de management a documentelor este în prezent utilizată la nivel național în cele 48 de agenții ANOFM (41 de județe, sediul Agenției Naționale şi şase agenții locale) pentru serviciul EURES (EURopean Employment Services), în procesul migrației forței de muncă în străinătate. Proiectul a adus, de asemenea, rezultate la nivel local, ajutând angajații ANOFM să creeze foarte rapid arhiva electronică cu documentele furnizate de către cetățenii care aplică pentru un loc de muncă în străinătate. Utilizatorii apreciază că sistemul creşte eficiența muncii lor şi este un instrument uşor de utilizat pentru activitățile de zi cu zi.

"Proiectul GREEN a contribuit la eficientizarea activităţilor din cadrul ANOFM şi a îmbunătăţit organizarea, controlul documentelor şi al informaţiilor utilizate de către serviciul EURES. Colaborarea extraordinară a întregii echipe a asigurat implementarea cu succes a proiectului la nivel național", a declarat Irina Perşa, Manager de proiect, ANOFM.

ANOFM a beneficiat, conform proiectului, de dispozitive multi-funcționale, infrastructură hardware şi servicii de implementare software. Pentru utilizarea sistemului informatic bazat pe produsul SIVADOC, personalul ANOFM a avut parte de instruire şi asistență tehnică. Prin livrarea sistemului de management al documentelor şi de gestionare a fluxurilor de lucru, proiectul GREEN este considerat o inițiativă de mediu "verde", deoarece ajută la reducerea consumului de resurse naturale pentru gestiunea documentelor.

"Produsul SIVADOC pentru managementul documentelor care a stat la baza soluției tehnice din proiectul GREEN rezolvă rapid şi eficient problemele privind versionarea, organizarea, transmiterea pe fluxul de aprobare şi arhivarea tuturor documentelor din cadrul organizației. SIVECO Romania participă prin acest proiect şi la micşorarea costurilor pentru ANOFM prin reducerea cantității de hârtie, cu impact pozitiv asupra mediului", a declarat Ionuț Arsene, Manager de proiect, SIVECO Romania.

Compania SIVECO Romania are un istoric bogat legat de competiţia European IT & Software Excellence Awards, fiind de 8 ori declarată câştigătoare cu soluțiile implementate pentru diverşi beneficiari.