La Conferinţa "eHealth 2012" SIVECO Romania a prezentat aspecte practice privind sistemele informatice de sănătate | SIVECO Romania

La Conferinţa "eHealth 2012" SIVECO Romania a prezentat aspecte practice privind sistemele informatice de sănătate

Marţi, Iulie 3, 2012

Pentru a-şi îmbunătăţi activitatea şi a lua decizii corecte şi la timp, specialistii din domeniul medical au nevoie de instrumente care să asigure transparenţa, să prevină erorile şi să elimine fraudele.
 

Decidenţi şi specialişti din domeniul medical au discutat despre cele mai eficiente soluţii de îmbunătăţire a sistemului naţional de sănătate în cadrul conferinţei eHealth 2012, organizate recent de grupul de presă IT Agora.
 
SIVECO Romania a prezentat în cadrul acestui eveniment câteva dintre aspectele practice privind implementarea şi utilizarea sistemelor informatice de sănătate.
 
Sistemul Informatic Unic Integrat este funcţional din 2008 şi pe acesta se construiesc celelalte componente ale Platformei Informatice a Asigurărilor de Sănătate (PIAS) - prescripţia electronică, cardul naţional de sănătate şi dosarul electronic. Toate aplicaţiile viitoare care se vor realiza de acum încolo se vor conecta la această platformă, care trebuie înţeleasă atât ca furnizor de resurse informatice, cât şi ca standard de facto”,  a declarat Dan Donciulescu, project manager în cadrul Departamentului eHealth din SIVECO Romania.
 
Având în vedere că începând de luni, 2 iulie 2012, s-a lansat Prescripţia Electronică, reprezentantul SIVECO Romania a prezentat câteva dintre principalele avantaje pentru toate categoriile de utilizatori ale acestui nou sistem, în corelaţie cu mediul existent şi viitor asigurat în cadrul platformei PIAS. Au putut fi astfel expuse, într-o abordare pragmatică, argumentele evoluţiei sistemelor naţionale din sănătate începând cu SIUI (ca sistem pentru asigurarea finanţării serviciilor medicale) şi finalizând cu sistemul pentru Dosarul Electronic al Pacientului (DES) aşteptat pentru anul 2013.
 
Sistemele informatice ajută Casa Naţională de Asigurări de Sănătate să-şi îndeplinească rolul de a fi un bun administrator al Fondului National al Asigurărilor Sociale de Sănătate (FNUASS).
 
Pentru a-şi îmbunătăţi activitatea şi a lua decizii corecte şi la timp, CNAS are nevoie de informaţii exacte şi de sisteme care să asigure transparenţa şi să prevină erorile şi fraudele. Treptat, sistemul SIUI este completat cu componente orientate primordial către pacient, pentru îmbunătăţirea serviciilor medicale, a confidenţialităţii datelor medicale, a accesului la datele medicale proprii.
 
Gradul de informatizare a furnizorilor de servicii medicale este în continuă creştere, ceea ce creează cerinţe de integrare a aplicaţiilor utilizate de medici, pe de o parte, în activitatea de cabinet, pe de altă parte, pentru obligaţiile de raportare către platforma naţională de sănătate. SIUI, Reţeta electronică şi în viitor Cardul electronic şi Dosarul electronic vor impune ca fiecare furnizor de servicii medicale să-şi aleagă acele aplicaţii care pot face corect toate raportările către aceste sisteme.
 
Conferinţa eHealth 2012 este un eveniment desfăşurat anual de catre Agora Media, în parteneriat cu Ministerul Sănătăţii şi Ministerul Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale şi care îşi propune să prezinte soluţii IT&C şi de finanţare concrete pentru domeniul sistemului de sănătate din România, să ducă la o mai bună conştientizare a problemelor şi posibilelor soluţii din sistem.