Lansare proiect strategic "RURAL - Antreprenor", cofinanţat din Fondul Social European | SIVECO Romania

Lansare proiect strategic "RURAL - Antreprenor", cofinanţat din Fondul Social European

Miercuri, Septembrie 29, 2010

Lansare proiect strategic "RURAL - Antreprenor", cofinanţat din Fondul Social European

Bucuresti, 29 septembrie 2010 - În data de 29 septembrie 2010, Fundaţia Naţională a Tinerilor Manageri - FNTM a organizat o conferinţă de presă pentru a marca oficial lansarea proiectului strategic "RURAL - Antreprenor", cofinanţat din Fondul Social European.

Proiectul strategic "RURAL-Antreprenor" este implementat de Fundaţia Naţională a Tinerilor Manageri - FNTM (www.fntm.ro), în calitate de lider al consorţiului, în parteneriat cu organizaţiile S.C. SIVECO Romania SA (www.siveco.ro), PROJOB GmbH din Germania (www.projob-weiden.de), Formastur SA din Spania (www.formastur.es) si Asociatia Euro < 26 (www.euro26.ro).

În cadrul conferinţei, domnul Marius Bostan, Preşedinte FNTM şi Manager de proiect, a apreciat importanţa nevoii de educaţie şi consultanţa managerială, declarând: "Antreprenorii simt nevoia de a învăţa să-şi facă un plan de afaceri. Începutul crizei a acutizat această nevoie, finanţatorii şi investitorii punând mai mult accent pe capacitatea de management şi micşorarea riscului. Micşorarea oportunităţilor poate fi compensată de ridicarea nivelului de cunoştinte pentru ca antreprenorul să încerce să se menţină pe o curbă de succes constantă. În cadrul proiectului participă un numar însemnat de tineri din mediul rural, antreprenori şi viitori antreprenori ce deţin sau vor să iniţieze afaceri în domenii diverse de activitate. Pe parcursul proiectului vom încerca să sprijinim beneficiarii să scrie şi să depună o cerere de finanţare sau să îşi soluţioneze o problemă în iniţierea sau dezvoltarea unei afaceri."

Toţi membrii consorţiului de implementare a proiectului sunt dedicaţi scopului şi obiectivelor proiectului. În acest sens, Preşedintele Formastur, domnul Luis Valdes Garcia, a declarat: "Crearea unei noi generaţii de antreprenori, îmbunătăţirea standardelor de viaţă şi lupta împotriva depopulării zonelor rurale reprezintă obiectivele pentru care Formastur a lucrat în diverse programe, în ultimii 15 ani în Spania, crescând şansele populaţiei de a duce o viaţă mai bună. Acesta este şi motivul pentru care ne-am alăturat iniţiativei Fundaţiei Naţionale a Tinerilor Manageri, în cadrul proiectului RURAL-Antreprenor".

Doamna Cornelia Rother, director general al ProJob Germania, a subliniat importanţa existenţei unor parteneri transnaţionali în cadrul consorţiului de implementare a proiectului RURAL-Antreprenor: "Exemplul Germaniei poate fi folosit pentru România ca model de bună practică. Dorim să folosim pentru România lecţii învăţate din dezvoltarea rurală a Germaniei. Anual, în Germania consiliem numeroase persoane. Vom folosi experienţa acumulată de-a lungul anilor pentru a stimula şi în România dezvoltarea resurselor umane în zona rurală."

Cătălin Ştefan, manager de proiect al partenerului SIVECO Romania apreciază că: "am ajuns în momentul în care IT-ul ne este mai mult ca niciodată un aliat şi un suport puternic pentru formare, dezvoltare personală şi a mediului de afaceri. "e-Learning", "e-Business", "e-Commerce" sunt parte din activitatea noastră zilnică fie că suntem din mediul rural sau urban, din România sau din altă ţară. Prin acest proiect facilităm accesul intreprinzătorilor din mediul rural, la astfel de instrumente."

Din partea Asociaţiei Euro<26, coordonatorul de proiecte Natalia Porubin, a subliniat: "În contextul actual al dezechilibrului economic şi social din România, considerăm că antreprenoriatul este o soluţia reală pentru diminuarea efectelor acestor provocări. De aceea, Euro<26 salută acest proiect şi va fi parte integrantă din el."

RURAL-Antreprenor este cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, "Investeşte în oameni!", având Contractul de finanţare POSDRU/83/5.2/S/59596 şi valoarea de ~ 19.153.000 RON.

Proiectul are ca obiectiv general dezvoltarea culturii antreprenoriale şi creşterea expertizei în vederea îmbunătăţirii abilităţilor, cunoştinţelor şi comportamentului managerial pentru actuali şi viitori intreprinzători, în special tineri, din mediul rural, din cele 23 de judeţe din regiunile de dezvoltare: Nord-Vest, Vest, Sud-Vest Oltenia, Sud Muntenia, Bucureşti-Ilfov. Durata de implementare a proiectului este de 2 ani, în perioada iunie 2010 - mai 2012.

Printre activităţile specifice proiectului, menţionam următoarele componente:

1. Educaţie managerială personalizată pentru 400 intreprinzători în vederea iniţierii unei afaceri sau dezvoltării afacerii existente, dar şi în vederea creţterii competitivităţii lor pe piaţă şi creşterea economiei locale, prin crearea a 12 Help-Desk-uri (HD), cu 24 experţi locali. Locaţiile birourilor de consultanţă: Bistriţa, Satu-Mare, Sălaj, Arad, Drobeta-Turnu Severin, Craiova, Târgu-Jiu, Alexandria, Slobozia, Piteşti, Târgovişte şi Bucureşti.

2. Atragerea a 1400 actuali sau viitori intreprinzători din mediul rural din 23 de judeţe din regiunile ţintă (60/judet), în cadrul a 23 Conferinţe; motivare educaţie antreprenorială şi cunoştinţe de cultură managerială; promovare spirit antreprenorial şi bune practici naţionale şi internaţionale, cu scopul imbunatăţirii performanţei şi dezvoltării afacerii lor; participare la conferinţe a 100 decidenţi din APL, CCIA, patronate.

3. Conceperea şi realizarea unei cercetări cantitative şi calitative asupra nevoilor de formare şi consultanţă ale intreprinzătorilor şi a celor care doresc să iniţieze o afacere, din mediul rural din regiunile ţintă.

4. Instruire, consiliere pentru 300 manageri, actuali sau viitori intreprinzători, printr-un portal-instrument integrat, ce va conţine: o platformă e-Learning, de consultanţă şi networking, upgradată şi extinsă, cu 7 module de curs (Plan de afacere, Management Financiar, Management strategic, Management de proiect, Marketing, Iniţiere IT pentru afaceri, Etică în afaceri), o sesiune de pregătire în format tradiţional, timp de două zile, în perioada iunie - august 2011, o platformă e-Business upgradată pentru beneficiarii selectaţi din toate regiunile, o platformă e-Commerce (soluţie completă de magazin online) şi un site al proiectului, disponibil din luna octombrie: www.ruralantreprenor.ro.

5. Analiza-diagnostic, pentru 20% din afacerile participanţilor la cursurile e-Learning, consultanţă personalizată şi realizarea unor soluţii IT-software integrat pentru managementul afacerii şi suportul deciziei, pentru 30 de afaceri selectate.

6. Diseminarea rezultatelor proiectului în cadrul unei conferinţe finale, cu 300 persoane, la Bucureşti, în vederea diseminării rezultatelor şi premierii beneficiarilor, programată pentru mai 2012.

Beneficiile majore ale proiectului pentru intreprizătorii din mediul rural sunt instruirea şi consultanţa personalizată, crearea unei reţele de cooperare şi networking între intreprinzători din toată ţara, urmărind transferul de bune practici, iniţierea de parteneriate şi generând dezvoltare locală, cu efecte pe termen lung.

Proiectul va duce la îmbunătăţirea cunoştinţelor şi abilităţilor manageriale şi de marketing ale actualilor şi viitorilor intreprinzători precum şi ale angajaţilor lor din mediul rural, susţinand tinerii, pentru adaptarea la mediul economic în schimbare şi la provocările globalizarii.

Proiectul RURAL-Antreprenor este complementar proiectului strategic Rural-Manager, cofinanţat din FSE, desfăşurat în perioada ianuarie 2009 - aprilie 2010, în regiunile Nord-Est, Centru şi Sud-Est.

Marius Bostan - Preşedinte FNTM
Fundaţia Naţională a Tinerilor Manageri - FNTM
Str. Dumbrava Roşie nr. 2, Sector 2, Bucureşti
Tel: (004) 021 318 38 73
Fax: (004) 0318 145 925
E-mail: info@fntm.ro
Web: www.fntm.ro.