Lansarea ghidului privind integrarea egalităţii de şanse în politicile întreprinderilor şi a portalului www.carierepentrufemei.ro în cadrul proiectului "Şanse egale pentru cariere de succes" | SIVECO Romania

Lansarea ghidului privind integrarea egalităţii de şanse în politicile întreprinderilor şi a portalului www.carierepentrufemei.ro în cadrul proiectului "Şanse egale pentru cariere de succes"

Marţi, Mai 31, 2011

Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 -2013
Investeşte în oameni !


Titlul proiectului: Şanse egale pentru cariere de succes
Axa prioritară 6. "Promovarea incluziunii sociale"
Domeniul major de intervenţie 6.3. "Promovarea egalităţii de şanse pe piaţa muncii"
Nr. de identificare al contractului: POSDRU/97/6.3/S/64237

Bucureşti, 31 Mai 2011

Marţi, 31 Mai 2011, are loc lansarea oficială a Ghidului privind integrarea egalităţii de şanse în politicile întreprinderilor şi a portalului www.carierepentrufemei.ro în cadrul proiectului european "Şanse egale pentru cariere de succes", derulat de SIVECO Romania S.A., Academia de Studii Economice Bucureşti şi Mediafax S.A.

Proiectul este finanţat din Fondul Social European, prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013.

Obiectivul general al proiectului îl reprezintă creşterea oportunităţilor de angajare a femeilor şi acces egal la ocupare prin conştientizarea principiului egalităţii de şanse la nivelul întreprinderilor private. Pe termen lung, proiectul va contribui la diminuarea stereotipurilor sociale privind rolul femeii la locul de muncă şi va determina politici nondiscriminative în recrutarea, angajarea şi desfăşurarea ulterioară a carierei femeilor.

În cadrul proiectului se desfăşoara o campanie de informare şi creştere a conştientizării în întreprinderi, privind egalitatea de gen şi managementul diversităţii, implementată de SIVECO Romania şi Mediafax, campanie care este reflectata in mod constant si in cadrul portalului proiectului www.carierepentrufemei.ro.

Ghidul privind integrarea egalităţii de şanse în politicile întreprinderilor cuprinde analiză legislativă, instrumente de lucru, exemple de bune practici dezvoltate la nivel naţional şi internaţional pentru asigurarea egalităţii de şanse. Ghidul este, de asemenea, un instrument pentru departamentele de resurse umane din cadrul companiilor româneşti în asigurarea de şanse egale.

Este publicat în 5000 de exemplare, fiind distribuit întreprinderilor, Camerelor de Comerţ şi Industrie, partenerilor sociali din fiecare regiune.
Ghidul cuprinde un capitol privind organizarea Comitetelor pentru egalitate de şanse în întreprinderi.

Conţinutul ghidului poate fi accesat şi în format multimedia, cuprinzând lecţii digitale interactive dezvoltate de catre SIVECO Romania, pentru a fi mai uşor de folosit în practică de managerii de resurse umane. Formatul digital al ghidului este disponibil pe portalul proiectului, www.carierepentrufemei.ro.

Portalul www.carierepentrufemei.ro cuprinde ghidul în format digital, resurse privind managementul diversităţii şi egalitatea de şanse, şi celelalte produse ale campaniilor de informare din proiect.

În perioada iunie-iulie va fi organizată o serie de seminarii cu managerii de resurse umane în fiecare dintre cele 8 Regiuni de Dezvoltare. La aceste seminarii vor participa femei - manageri de resurse umane şi femei cu funcţii de decizie din întreprinderi, fiind dezbătute subiectul egalităţii de şanse şi instrumentele pentru asigurarea acesteia propuse de ghid. Vor fi abordate teme ca: dezvoltarea unei cariere de succes pentru femei, programe de lucru flexibile pentru femei, maternitatea şi drepturile asociate, prevenirea şi combaterea hărţuirii sexuale la locul de muncă, măsuri care conduc la creşterea încrederii în sine a femeilor.

Lansarea Ghidului privind integrarea egalităţii de şanse în politicile întreprinderilor şi a portalului www.carierepentrufemei.ro va avea loc în cadrul unei conferinţe de presă, organizată marţi, 31 mai, ora 11.00, la Academia de Studii Economice din Bucureşti, sala 0129, etaj 1.

Manager de proiect
Rodica Papadopol

SIVECO Romania
Victoria Park, Şoseaua Bucureşti-Ploieşti 73-81, Sector 1, Bucureşti, România
tel: + 40 (021) 3023300
fax: + 40 (021) 3023391
e-mail: contact@carierepentrufemei.ro