Lansarea proiectului "Formarea profesională alternativă utilizând soluţii informatice - o soluţie pentru reconversia forţei de muncă din minerit" | SIVECO Romania

Lansarea proiectului "Formarea profesională alternativă utilizând soluţii informatice - o soluţie pentru reconversia forţei de muncă din minerit"

Miercuri, Noiembrie 10, 2010

FONDUL SOCIAL EUROPEAN
Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 - 2013

Axa prioritară nr. 5: Promovarea măsurilor active de ocupare
Domeniul major de intervenţie 5.1: Dezvoltarea şi implementarea măsurilor active de ocupare
Titlul proiectului: FORMAREA PROFESIONALĂ ALTERNATIVĂ UTILIZÂND SOLUŢII INFORMATICE - O SOLUŢIE PENTRU RECONVERSIA FORŢEI DE MUNCĂ DIN MINERIT
Contract numărul: POSDRU/82/5.1/S/59756
Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 - "Investeşte în oameni!"

Petroşani, 10 noiembrie 2010

Lansarea proiectului "Formarea profesională alternativă utilizând soluţii informatice - o soluţie pentru reconversia forţei de muncă din minerit"

Universitatea din Petroşani, în calitatea de solicitant şi Uniunea Sindicatelor Miniere Oltenia, Federaţia Sindicatelor Valea Jiului şi SIVECO Romania SA, în calitate de parteneri, implementează, începând cu luna octombrie 2010, proiectul "FORMAREA PROFESIONALĂ ALTERNATIVĂ UTILIZÂND SOLUŢII INFORMATICE - O SOLUŢIE PENTRU RECONVERSIA FORŢEI DE MUNCĂ DIN MINERIT".

Proiectul are drept obiectiv creşterea ratei de ocupare a forţei de muncă din zonele monoindustriale miniere din bazinele Văii Jiului şi al Olteniei, prin atragerea şomerilor tineri şi a şomerilor de lungă durată, pe piaţa muncii, prin dezvoltarea unor metode moderne şi inovative de instruire electronică de tip e-learning.

Proiectul are o perioadă de implementare de 3 ani (36 luni) şi este cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007- 2013: "Investeşte în oameni!", Axa prioritară nr. 5 "Promovarea măsurilor active de ocupare", Domeniul major de intervenţie 5.1. "Dezvoltarea şi implementarea măsurilor active de ocupare".

Proiectul strategic multiregional - selectat în cadrul Programului Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, cofinanţat din Fondul Social European, - se va derula în regiunile Vest şi Sud Vest, în judeţele Hunedoara, Gorj, Vâlcea şi Mehedinţi, în care este necesară reconversia forţei de muncă din minerit.

În actuala conjunctură economică a României şi în mod special a situaţiei dificile cu care se confruntă zonele miniere din judeţele Hunedoara, Gorj, Vâlcea şi Mehedinţi, Universitatea din Petroşani îşi propune prin acest proiect să reprezinte un puternic centru de perfecţionare, formare continuă şi reconversie a forţei de muncă din aceste patru judeţe.

Universitatea din Petroşani va elabora 8 programe de formare profesională pentru iniţierea sau specializarea a 600 de şomeri, alături de cei doi parteneri sindicali, Uniunea Sindicatelor Miniere Oltenia şi Federaţia Sindicatelor Valea Jiului, care reprezintă interesele personalului angajat al celor două mari companii miniere ale României, Compania Naţională a Huilei şi Compania Naţională a Lignitului Oltenia, şi împreună cu liderul caselor româneşti de software, SIVECO Romania.

Grupul ţintă al proiectului va beneficia de o alternativă modernă de instruire, materializată printr-un portal colaborativ de instruire electronică de tip eLearning.

Conferinţa de lansare a proiectului va avea loc joi, 11 noiembrie 2010, ora 12:00, la sediul Universităţii din Petroşani situat în strada Universităţii nr. 20.

Persoanele interesate de proiect şi care doresc să participe la Conferinţa de lansarepotaccesa pagina web a proiectului http://upet.ro/posdru/htdocs.

Persoane de contact:
Edelhauser Eduard - manager de proiect (edi1ro2001@yahoo.com)
Ionică Andreea - asistent de proiect (andreeaionica2000@yahoo.com)
Leba Monica - coordonator tehnic (monicaleba@yahoo.com).

MANAGER PROIECT,
Conf. univ. dr. ing. Edelhauser Eduard